Ett skuldebrev skulle egentligen vara ett förskott på arv, men har preskriberats. Vad händer?

2019-03-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi har två barn inom äktenskapet, inga andra barn. I samband med att ena barnet köpte en lägenhet för över 10 år sedan fick hen en större summa pengar för att kunna genomföra köpet. Av någon anledning skrevs ett skuldebrev på beloppet men det var tänkt som förskott på arv. Båda barnen är medvetna om förhållandet och vi har talat muntligt om det flera gånger med barnen sedan skuldebrevet skrevs att det är tänkt som förskott på arv. Har nu förstått att skuldebrev preskriberas efter 10 år. Kan man i vårt fall säga att preskriptionen är bruten i och med att vi talat om (inom ramen för 10-årsperioden) att "skulden" kvarstår och att summan är att betrakta som förskott på arv? Ska vi skriva en annan typ av handling för att undvika eventuella problem i framtiden?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om förskott på arv samt preskriptionsavbrott, vilket innebär att preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) och ärvdabalken (1958:637) (ÄB) är aktuella i ditt fall.

Till att börja med kan preskriptionsavbrott ske på olika sätt, dvs. att preskriptionstiden förlängs. Detta kan ske på tre sätt, vilket framgår av 5 § PreskL. Preskriptionen kan exempelvis avbrytas genom att den som ska betala skulden erkänt den genom att lova att betala skuldbeloppet, räntan, amorteringen eller erkänt den på annat sätt. Ett annat alternativ är om det har skickats ett skriftligt krav från er om att barnet ska betala skulden. I ert fall kan alltså det förstnämnda alternativet vara aktuell.

Dock ville ni se pengabeloppet som ett förskott på arv, vilket båda barnen är medvetna om genom att ni talat om det för dem flera gånger bl.a. Enligt ÄB 6 kap. 1 § 1 st. ska förskott på arv vara det som arvlåtaren i livstiden gett sina barn, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Exempelvis att det funnits ett villkor i ett gåvobrev, eller att det finns omständigheter som gör att något ska anses utgöra förskott på arv. I ert fall är samtliga medvetna om pengarnas syfte, vilket innebär att omständigheterna talar för förskott på arv.

För att inte det ska bli problem i framtiden med bevissvårigheter eller liknande, rekommenderar jag att ni skriver ner detta någonstans. Ett vanligt papper, ett testamente, ett gåvobrev (fastän gåvan redan har getts). Ett testamente är att rekommendera, med tanke på att det krävs vittnen för att det ska bli giltigt. Att du ställt denna fråga utgör dessutom bevisning på syftet med pengarna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1033)
2019-10-21 Gåva till bröstarvingar
2019-10-19 Kan man få förskott på arv?
2019-10-19 Hur beräknas arvet när förskott av arv givits?
2019-10-16 Räknas lägenhet i gåva som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (73845)