Ett oskiftat dödsbo ingår i bodelningen

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min ska skilja oss, vi har inte ansökt om detta ännu. Han har inte skiftat dödsboet efter sin mor som dog för 4 år sedan och där finns en insatslägenhet i detta. Han är skyldig mig pengar då jag tog ett lån för att han skulle kunna köpa en MC. Nu misstänker jag att han drar på att ordna med bank/lån för att betala mig etc . Min misstanke kommer även utav att jag under väldigt lång tid bett honom att föra över det kontrakt på hyreslägenheten som vi har på mig. Nu har han ändrat sin postadress till insatslägenheten men fortfarande inte fört över hyreslägenheten på mig. Jag har egentligen ingen tanke på att kräva rätt i denna men undrar nu om det är så att jag har rätt i denna?Det finns inget testamente eller liknande efter hans mor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).


Även oskiftat dödsbo ingår i bodelningen
Bodelningen utgår från de egendomsförhållanden som föreligger vid dagen då ansökning om skilsmässa sker. Det faktum att arvet ännu inte är skiftat innebär spelar ingen roll eftersom det anses förfallet i laglig mening den dagen då modern gick bort, 9 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att makens del i arvet räknas till hans egendom även om det ännu inte är skiftat och ska ingå i en framtida bodelning eftersom det inte finns något testamente eller gåvobrev som säger att egendomen ska räknas som hans "enskilda".

Ni kan givetvis komma överens om att du ska få ta del av en mindre summa av arvet än vad du har rätt till om det är vad ni önskar, eftersom det råder avtalsfrihet för er. Handlingen som ska förrättas över bodelningen görs av er båda och ska sedan skrivas under av båda två, 9 kap. 5 § ÄktB. Vi kan givetvis hjälpa er med detta avtal.

Är det så att du har några följdfrågor eller skulle behöva hjälp med bodelningen av en av våra jurister på byrån är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2754)
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

Alla besvarade frågor (89866)