FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/05/2018

Ett nytt avtal gäller istället för ett gammalt

Hejsan Lawline,

En enkel fråga angående avtal bara.

Om man skriver ett avtal, säg att man ska sälja en bil.

Så kommer man dag ett överens om pris x.

Några dagar senare ändrar säljaren sig om priset och kommer överens om pris y istället och avtalar om detta.

Bägge avtalen är skriftliga och signerade av både säljaren och köparen.

Vid ett senare tillfälle börjar köparen säga att man kommit överens om pris x och vägrar betala pris y

så det blir rättstvist om detta.

Vilket av avtalen gäller?

Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tillämplig lag

För att besvara din fråga kikar vi närmare på avtalslagen ( AvtL).

Ett nytt avtal gäller istället för ett tidigare ingånget avtal

Det finns, åtminstone inte vad jag vet, någon regel som säger att ett nytt avtal gäller istället för ett tidigare ingånget avtal.

Däremot är det en allmänt vedertagen princip att så antas vara fallet, i de flesta fall.

I juridiken finns det undantag och undantag till undantagen. Det är därför sällan som något är hugget i sten, särskilt när det inte finns någon regel som säger att så är fallet.

Den regeln jag anser att man får falla tillbaka på är avtalslagens generalklausul, som gäller i en hel rad olika lagar. Där sägs det att ett avtal kan jämkas, dvs. justeras till att gälla i mindre omfattning än tidigare eller lämnas utan avseende, dvs. att man helt enkelt bortser från avtalet i sin helhet (36 § första stycket AvtL).

Kan säljaren eller köparen bevisa att det senare tillkomna avtalet är ingånget senare och i övrigt avser samma uppgifter som det tidigare, anser jag att rätten, som utgångspunkt, bör bortse helt och hållet från det tidigare ingångna avtalet.

Det borde inte vara alltför svårt att bevisa, eftersom det är skriftligt och datum allt som oftast noteras på avtalet.

Viktigt att tänka på

Generalklausulen i 36 § AvtL blir bara aktuell om säljaren eller köparen går till domstol, eftersom det bara är rätten som kan jämka eller lämna ett avtal utan avseende.

Utanför domstol bör avtalsparterna kunna utgå ifrån att det är det sist ingångna avtalet som är gällande.

Tar det tidigare avtalet däremot upp saker, som inte reglerats i det senare avtalet, kan det tidigare ingångna avtalet fortfarande vara giltigt i dessa delar.

I ditt fall verkar detta knappast ställa till några problem, eftersom det bara är priset som justerats, vilket godkänts av köparen.

Sedan bör man även beakta maktskillnaden mellan en säljare och köpare. Är det två privatpersoner uppstår knappast någon maktskillnad i normalfallet, men rör frågan istället en företagssäljare kommer vi in på snårigare terräng.

Det finns nämligen en regel där rätten ska ta särskild hänsyn till behovet av skydd, som köparen i en underlägsen ställning kan tänkas ha (36 § andra stycket AvtL).

Anser exempelvis rätten att det nya priset är oskäligt högt, kan det vara så att de låter priset i det tidigare avtalet gälla, men det får anses höra till undantagsfallen. Det är däremot svårt att ge dig ett mer konkret svar, eftersom jag hade behövt två konkreta avtal att utgå ifrån för att göra en riktig bedömning.

Det blir ännu krångligare om köparen väljer att invända med att han eller hon exempelvis blivit tvingad att skriva under det nya avtalet med ett högre pris, vilket i sådana fall gör det nya avtalet ogiltigt (28 § AvtL).

Som du säkert förstår kan jag bara ge dig rent hypotetiska svar, när jag inte har tillgång till en konkret situation med riktiga avtal.

Vill du läsa mer om ogiltighetsgrunder vid avtals ingående kan du kika på 28-35 §§ AvtL.

Säljaren, som du är inne på, kan givetvis också göra någon av dessa grunder gällande.

Sammanfattning

Utanför domstol bör avtalsparterna kunna utgå ifrån att det senare ingångna avtalet är giltigt.

I en domstol kan ett avtal justeras till att gälla i mindre omfattning eller helt bortses från. Jag anser att rätten bör bortse från det tidigare ingångna avtalet, om de båda avser samma uppgifter i övrigt, bortsett från priset.

Det finns ogiltighetsgrunder som i huvudsak gäller vid avtals ingående. För att det senare avtalet ska anses giltigt förutsätts därför också att inga ogiltighetsgrunder är aktuella.

För att ge dig ett mer konkret svar hade jag behövt tillgång till mer information.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och ber om ursäkt om svaret blev längre än vad du hade tänkt dig. I verkligheten är dock juridiken sällan simpel…

Ha en fin kväll!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”