FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet28/01/2018

Ett företag säljer en fastighet med ett köpeavtalet vilket innehåller en generell friskrivningsklausul för säljaren – är klausulen giltig?

Hej!

Jag ska köpa ett hus med en generell friskrivningsklausul.

Säljaren är ett företag.

Gäller friskrivningsklausulen trots att det är ett företag som säljer huset. Har hört att ett företag inte kan friskriva sig mot exempelvis senare dolda fel.Företaget säljer via en fastighetsmäklare.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om friskrivningsklausulen gäller.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det är tveksamt om friskrivningsklausulen gäller. Är du konsument och företaget säljer fastigheten inom ramen för dess yrkesmässiga verksamhet kan du ändå göra gällande fel. I annat fall är det tveksamt om friskrivningsklausulen är giltig, eftersom den är generell.

Friskrivning. Huvudreglerna

Som jag förstår din fråga tänker du köpa en fastighet med ett hus på, och inte bara ett hus som står på mark som inte ingår i köpet. Köpet regleras då huvudsakligen av 4 kap. jordabalken (JB), om inte något annat framgår av avtalet.

Det går som huvudregel att friskriva sig från felansvaret enligt 4 kap. JB. Det finns dock några undantag.

Undantag ett: du är konsument som köper från en näringsidkare

I ditt fall skulle 4:19 d JB kunna medföra att en friskrivningsklausul inte gäller. Bestämmelsen innebär att en friskrivningsklausul inte blir giltig, om du köper fastigheten som konsument, från en näringsidkare.

Som jag förstår det köper du fastigheten som privatperson och utan samband med någon verksamhet. Jag vet dock inte tillräckligt om säljaren. Det låter dock som om säljaren säljer fastigheten inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet.

Därför kan det vara så att en friskrivningsklausul inte är giltig.

Undantag två: friskrivningsklausulen är för bred

Jag vet inte hur friskrivningsklausulen är utformad i ditt fall. Jag antar dock att den innebär att företaget friskriver sig från alla slags felpåföljder som du annars hade kunnat göra gällande.

Det är tveksamt om en sådan friskrivningsklausul är giltig, eftersom köparen utan särskilda kunskaper ska kunna förstå vilken potentiell bristfällighet friskrivningen avser.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med friskrivning från fel vid fastighetsköp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?