Ett byte är en avyttring samt ett köp. Gåva kräver gåvoavsikt, dvs ingen ersättning för gåvogivaren.

2017-10-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag och min man planerar att byta hus med hans föräldrar. Deras hus har ett taxeringsvärde på ca 5 milj med pantbrev för ca 1 milj och vårat har ett taxeringsvärde på ca 3 milj med pantbrev för ca 3,4 milj. Är det mest fördelaktigt med hänsyn till avgifter och skatter att vi köper husen av varandra och i så fall till vilket pris ungefär? Eller ska man ge som gåva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett byte är egentligen en avyttring av den bortbytta tillgången -i ert fall: huset- samt ett köp av den tillbyta tillgången, dvs det andra huset. När ni byter husen köper ni egentligen husen av varandra med det andra husets pris som ersättning. Överstiger ersättningen (det andra husets pris) husets (det egna hus, i så fall) anskaffningsvärde så utlöses beskattningen för kapitalvinsten.

Tar man inte hänsyn till tidsfaktorn är det mest fördelaktigt att köpa varandras hus till anskaffningsvärdet, därför att kapitalvinsten i så fall blir lika med noll. Därefter kommer tidsfaktorn in i resonemanget: när ni säljer husen i framtiden, kommer kapitalvinsten beräknas på skillnaden mellan ersättningen och den nuvarande överlåtarens anskaffningsvärde (i enlighet med kontinuitetsprincipen), vilket oftast innebär en större skillnad och följaktligen en större kapitalvinstbeskattning. Det är upp till er att fundera över hur ni vill fördela skattebetalningen.

Νär det gäller gåvan är det en förutsättning för att en överlåtelse ska anses utgöra en gåva att det måste finnas en gåvoavsikt: bland annat innebär detta att gåvogivaren inte får ta någon ersättning från gåvotagaren. I ert fall kan det hus som ni får som gåva anses av Skatteverket utgöra en ersättning för det hus som ni ger, vilket leder tillbaka till byte-resonemanget. Samma gäller om ni säljer husen till varandra till pris som understiger fastigheternas taxeringsvärden: då anses överlåtelsen utgöra en gåva och är skattefri. Problemet kan ändå vara gåvoavsikten, eftersom det kommer att handla om ömsesidiga överlåtelser under taxeringsvärde. Det är därför önskvärt att vända sig till Skatteverket och få ett svar om hur de tänker bedöma frågan och beskatta överlåtelser.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?