Ett av fyra syskon har fått ärva hälften av kvarlåtenskapen från deras mor. Hur ska resterande hälften fördelas mellan de övriga syskonen?

2019-05-11 i Bröstarvinge
FRÅGA
VI ÄR 4 SYSKON. MOR AVLIDEN. ETT SYSKON FÅR SIN ARVSLOTT 50% AV ARVET. HUR KALL RESTERANDE 50% FÖRDELAS?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När en person avlider så ska arvet i första hand fördelas mellan de arvsberättigade i första arvsklassen, d.v.s. den avlidnes barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eran mors kvarlåtenskap ska alltså egentligen delas lika mellan er fyra syskon, och den del som varje syskon får utgör dennes arvslott. De 50% som ett av syskonen fått följer alltså inte ärvdabalkens system.

Jag har förstått din fråga som att eran mor har genom testamente låtit ett av er syskon ärva 50%. Om den avlidne väljer att frångå det ovan beskrivna system som ärvdabalken föreskrivit och t.ex. genom testamente låta någon annan ärva egendomen så är det viktigt att notera att den avlidnes barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). I detta fall kan de 50% som syskonet har fått påverka resterande syskonens laglott. För att ni övriga tre syskon ska kunna få ut eran laglott krävs att var och en av er påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken)

Sammanfattningsvis ska alltså de resterande 50% fördelas på ett sätt så att de övriga tre syskonen får sin laglott (förutsatt att varje syskon jämkar testamentet).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92058)