FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/12/2017

Ett ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda

Hej! Jag har en fråga angående barn med växelvis boende:

Har den förälder som barnen för tillfället befinner sig hos laglig rätt att hindra den andra föräldern från att kontakta barnen genom att ta ifrån dem deras telefon och därefter, om den andra föräldern ringer till den första föräldern för att på så vis få kontakt med barnen, antingen avvisa samtalet eller svara och muntligt upplysa om att barnen inte får prata?

Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

En vårdnadshavare kan aldrig neka den andre vårdnadshavaren kontakt med barnet då det skulle innebära en omöjlig situation för denne att utöva sin vårdnadsskyldighet:
Den som har vårdnaden över ett barn har ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda.
Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnet i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda
föräldrarna ska tillgodoses av båda föräldrarna gemensamt.

Så fint beskriver lagen hur föräldrar ska agera för barnets bästa, men vi vet också att det finns föräldrar som har svårt att se vad som är barnets bästa. Att hindra barnet från att ha kontakt med den andre föräldern, att underminera den andres föräldraskap, att förtala den andre eller på annat sätt ge barnet negativa känslor, är allt annat än det bästa för barnet. Föräldrar har även informationsskyldighet samt vetorätt gentemot varandra i sin roll som vårdnadshavare. Information som är viktig i vårdnadsbeslut ska ges till varandra och beslut ska sedan fattas gemensamt för att gälla, men....

Föräldrabalken är dock vad vi kallar, Lex Imperfecta, en lag utan rättsliga sanktioner, som endast fungerar som en moralisk pekpinne.
Naturligtvis finns möjlighet att vända sig till domstol om man som förälder anser att den andre föräldern inte uppfyller sin skyldighet eller inte lämpar sig som vårdnadshavare. Idag börjar domstolarna se lite strängare på föräldrarnas samarbete och det är inte till fördel för den föräldern som hindrar sina barn att ha kontakt med den andre föräldern.

Det jag kan rekommendera är att för barnens skull ta kontakt med kommunens familjecentral/medlare, idag har varje kommun skyldighet att ha sådan, och träffas för möte mellan föräldrarna, där de tillsammans sätter upp regler för hur barnen ska ha det. Det kan kännas svårt och omöjligt för en del men det brukar kunna hjälpa om man väl kommer dit. Det är ett bättre alternativ före tingsrätten som många vänder sig till direkt. Det handlar hela tiden om att kämpa för ett gott samarbete och enbart för barnens skull. Den förälder som ger allt för barnens skull och inte sätter egna känslor före har ett enormt steg före den som inte gör det, i en eventuell framtida vårdnadstvist. Vid flera fall har rätten beslutat vårdnaden till den förälder som inte satte det egna behovet före barnets.

Välkommen tillbaka om du har fler frågor.
Annars lycka till!

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”