ESTA och arrestering

FRÅGA
Vad menas med arresterad?Man får inte göra ESTA ansökan om man blivit arresterad skriver ni. Om man blivit tagen för snatteri av civil väktare -är det att blivit arresterad?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

När man ansöker om ESTA ska man bland annat besvara frågor huruvida man tidigare har blivit dömd för något brott. Jag inte fullt insatt i hur de amerikanska myndigheterna bedömer huruvida en person ska bli godkänd eller inte men med "arresterad" menas anhållen d.v.s. att en person får anhållas av polis i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. Det är möjligt att den amerikanska tolkningen av "arrested" även omfattar att man har blivit gripen. Det är bäst att du frågar personal hos den amerikanska ambassaden om deras regler kring visum m.m.Lagreglerna (enligt svensk rätt) om anhållande finns i rättegångsbalken 24 kap. 6, 11, 12 och 13 §§.

Ordningsvakter kan omhänderta en person som inte låter sig avlägsnas. En ordningsvakt har även rätt att gripa en person som begår ett brott med fängelse i straffskalan. Ordningsvakten griper på envar, precis som vem som helst. En ordningsvakt kan också avvärja straffbelags handling enligt polislagen 13§. I detta fall har ordningsvakten i stället möjlighet att omhänderta en person och polisen kan därefter välja ett upprätta en anmälan eller gripa den omhändertagne. När ordningsvakten avvärjer en straffbelagd handling gäller i regel alla brott som lyder under allmänt åtal och inte enbart straff med fängelse i straffskalan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (827)
2021-03-04 Vilka bestämmelser finns utöver lagar?
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur

Alla besvarade frågor (89907)