Ersättningsskyldighet vid avbeställning av kurs

FRÅGA
Hej!Jag har anmält mig till en privat utbildning och betalat in både anmälningsavgift och hela kostnaden för utbildningen. Jag vill nu frånträda utbildningen, den har ännu inte börjat, och har förstått det som om att de kommer behålla handpenningen. När jag kontaktar utbildningen hävdar de att de behåller hela summan. Kan de verkligen göra så? Såhär står det i deras villkor;"Anmälan är bindande. Om du väljer att avbryta utbildningen debiteras du hela avgiften. Undantaget sjukdom mot uppvisande av läkarintyg innan den lärarledda delen påbörjats. Vid särskilda skäl finns möjlighet att byta kursdatum. Avbryts utbildningen efter den lärarledda delen har påbörjats görs ingen återbetalning. Eventuell anmälningsavgift återbetalas inte."Ångerrätt är inte ett alternativ då jag anmälde mig till utbildningen i oktober.Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar? Utbildningen startar 3/2-2019 och jag kontaktade dem för att frånträda utbildningen igår, 1/1-2019. "Den lärarledda delen" som de hänvisar till i villkoren har således inte påbörjats. Varför har de tagit en ej återbetalningsbar anmälningsavgift om de ändå behåller hela beloppet?Tacksam för hjälp med detta :)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör det nämnas att det inte finns någon direkt tillämplig lag på denna typ av avtal men konsumenttjänstlagen har i praxis delvist tillämpats (NJA 2002 s. 644).

Standard ersättningen vid avbeställning av tjänst

Huvudregeln är att du som konsument får avbeställa en tjänst men näringsidkaren har då rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts eller som måste utföras trots avbeställningen (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Baserat på detta skulle du inte bli skyldig att ersätta näringsidkaren något eftersom kursen inte påbörjats än.

Ersättning vid avbeställning utan godtagbart skäl

Vidare kan ersättningsskyldigheten utvidgas om du inte har ett godtagbart skäl för avbeställningen. Ett godtagbart skäl kan vara oförutsedda omständigheter eller andra omständigheten utanför din kontroll till exempel sjukdom (NJA 2002 s. 644 och 42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Eftersom du inte verkar ha något skäl som skulle kunna vara godtagbart öppnas möjligheten för näringsidkaren att kräva mer ersättning.

Ersättningsskyldigheten i ditt fall kan utvidgas på så sätt att näringsidkaren har rätt till ersättning för förluster på grund av att han eller hon har färre betalande kursdeltagare. Generellt har dock näringsidkaren en skyldighet att begränsa sin förlust vilket innebär att han eller hon ska försöka hitta en ny kursdeltagare som kan ta din plats. Exakt vad näringsidkaren behöver göra för att begränsa sin skada är oklart men någon annonsering utöver det vanliga för företaget är troligtvis inte nödvändigt enligt domstolspraxis (NJA 2002 s.644).

Sammanfattning och råd

Troligtvis kommer du att bli skyldig att ersätta näringsidkaren hela beloppet för kursen så länge näringsidkaren försöker hitta en ny kursdeltagare men misslyckas. Jag råder dig att undersöka ifall de nu har öppnat din plats för nya konsumenter via deras hemsida eller där de annonserar kursen. Till sist kanske det är så att du har ett godtagbart skäl för avbeställning men missat att ta med det i din fråga. Om det är så kan du undvika hela ersättningsskyldigheten. Om du är osäker ifall du har ett godtagbart skäl eller inte kan du alltid ställa en till fråga här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (290)
2019-05-20 Kan jag häva ett tjänsteavtal eller betrakta det som hävt?
2019-05-12 Har jag rätt till skadestånd för konsumenttjänst som tagit lång tid?
2019-05-09 Vad gäller när en tjänst kommer att bli dyrare än vad som står bestämt i offerten?
2019-05-07 Företaget tar inte på sig fel som de orsakat - vad kan en göra?

Alla besvarade frågor (69284)