Ersättningsskyldighet hyresgäst

Hejsan!

Jag hyr mitt boende av en privatperson.

Vi bor i samma hus, han på övreplan och jag i källaren.

Nu är det så att min duschkabinsvägg har gått sönder. När jag öppnade dörren så hade den åkt ut ur sitt spår och slog i väggen som är i glas o då gick sönder.

Så jag hade alltså sönder den men inte med flit.

Vi har inte råd att fixa en ny, vad ska vi göra? Kan min hyresvärd betala något också eller ska vi betala allt själv?

Med vänliga hälsningar Louise

Lawline svarar

Hej Louise! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresgästs ersättningsskyldighet för skada

Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten. Hyresgästen är även skyldig att ersätta all skada som uppstår i och med eget vållande, enligt 12 kap. 24 § Jordabalken (JB). Detta är ett så kallat culpaansvar, vilket innebär att hyresgästen bara blir ersättningsskyldig vid uppsåt eller oaktsamhet. Man ska antingen ha vållat skadan medvetet eller varit vårdslös. Rena olyckshändelser är hyresgästen alltså inte skyldig att ersätta.

Av 12 kap. 15 § JB (med hänvisning till 12 kap. 9 § JB) framkommer det att hyresvärden ska stå för normalt slitage på lägenheten. Detta gäller även om underhållningsåtgärd krävs. Orsakas dock försämringen av vårdslöshet, är det hyresgästen som är skyldig att stå för försämringen (se ovan resonemang).

Bevisbördan

Hyresvärden som kräver ersättning från en hyresgäst har bevisbördan för att skadan uppstått under hyrestiden, alltså efter att hyresgästen flyttat in. Detta framkommer av NJA 1987 s. 668. Om det klart framgår att skadan uppstått under hyrestiden så åvilar inte hela bevisbördan på hyresvärden enligt NJA 1975 s. 657. Det ska dock ändå framkomma omständigheter som tyder på att skadan uppstått genom hyresgästens vållande. Exempel på sådana omständigheter är att skadan normalt uppstår av gästens vållande, vilket i regel omfattar utrymmen som hyresgästen ensamt disponerar.

Min bedömning

Enligt min bedömning av rättsläget anses skador såsom trasiga fönster, sprickor i toalettstolar och även krossade duschkabinsväggar vanligtvis inte som normalt slitage. Det är istället skador som i regel uppstår av hyresgästens vållande. Har du varit oförsiktig är du ersättningsskyldig, men är det en ren olyckshändelse behöver du inte ersätta skadan.

På grund av att hyresvärden kommer kunna bevisa att skadan uppstått under din hyrestid, och att sådana skador normalt uppkommer genom hyresgästens oförsiktighet, finns det således en risk att du kan bli ersättningsskyldig. Det är dock väldigt svårt för mig att lämna ett definitivt besked eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet.

Oavsett vem som i slutändan blir betalningsskyldig, rekommenderar jag att du och din hyresvärd ser över villkoren i era respektive hemförsäkringar.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”