Ersättningskrav vid fel i fastighet

2016-05-19 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Vi byggde ett hus för sex-sju år sedan, efter några år fick vi en takläcka. Detta åtgärdades och dokumenterades.Efter försäljning av huset något år senare uppkom en liknande skada från samma område. Efter felsökning framkom att de som åtgärdade skada 1, hade gjort ett bristfälligt plåtarbete.Vi driver nu ett reklamationskrav mot den firma som utförde det ursprungliga reparationsarbetet. Min fråga är kort och gått: Vilka är de formella parterna i målet? Är det vi som säljare (och de som ursprungligen anlitade firman) eller är det de nya köparna som är krävande part mot hantverkarna.Mvh / Caroline
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 19 § jordabalken ska säljaren ersätta sådan skada som föreligger till följd av att fastigheten avviker från vad som får anses vara utfäst. Köparen har dock en undersökningsplikt vilket innebär att han inte kan åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid en besiktning. Omfattningen av undersökningsplikten varierar beroende på fastighetens skick och andra omständigheter. Det framgår dock inte tillräcklig med information av frågan för att kunna bedöma hur omfattande undersökningsplikten varit just i ert fall.

Om det är så att felet borde ha upptäckts vid en besiktning av fastigheten i samband med köpet så ansvarar köparen för att åtgärda felet. I annat fall, det vill säga då felet inte gick att upptäcka vid försäljningen, ansvarar ni som säljare för att ersätta skadan. Köparen behöver endast rikta ersättningskrav mot er. Om ni sedan väljer att driva ett ersättningskrav mot reparationsfirman är upp till er.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (429)
2020-11-26 Kan man häva köp av fastighet på grund av missvisande uppgifter?
2020-11-14 Säljarens ansvar för utfästelser och dolda fel vid köp av fastighet
2020-11-09 Köparens undersökningsplikt och dolt fel i fastighet
2020-11-08 När kan du begära skadestånd för fel i fastighet?

Alla besvarade frågor (86530)