Ersättning vid dröjsmål med reparation av bil

FRÅGA
Hej,Jag har lämnat in en bil för service samt reparation för inbrottsskador på en av Mekonomens verkstäder för 2,5 år sedan. De servade bilen och skickade faktura för detta men har ännu inte reparerat skadorna på bilen och den har nu förlorat väsentligt värde och jag vill nu ha ersättning för detta. Hur går jag tillväga?mvhHenric
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalet mellan dig och motparten omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL). Motparten har i detta skede hamnat i dröjsmål med att uppfylla sin del av avtalet. Att inte vara klar efter två och ett halvt år får anses orimligt och anmärkningsvärt (se 24 § KtjL). Detta innebär att Du kan häva avtalet eller kräva att motparten fullgör sitt åtagande (25 §). Du kan även kräva ersättning.

För att näringsidkaren ska undgå ersättningsskyldighet krävs att dröjsmålet legat utanför dennes så kallade ''kontrollansvar'', vilket kortfattat innebär att dröjsmålet berott på ett hinder som inte skäligen kunde ha undvikits eller förutsetts på förhand. Detta framgår av 31 §. Ribban är förhållandevis hög och rent generellt är det sällsynt att dröjsmål anses ligga utanför kontrollansvaret. Även om detaljerna kring dröjsmålet inte har angetts i frågan kan jag (med reservation) säga att Du med stor sannolikhet har rätt till ersättning, särskilt med hänsyn till att det gått väldigt lång tid sedan bilen lämnades in för reparation. Det torde vara ytterst sällsynt att ett hinder är så omfattande att det efter två och ett halvt år fortfarande hindrar en näringsidkare att uppfylla sina åtaganden.

Det Du bör göra är att framställa dessa krav mot din motpart. Blir Du avvisad rekommenderar jag att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?