Ersättning vid dröjsmål från entreprenadfirmans sida vid renoveringsarbeten åt konsument

FRÅGA
Hej, har nyligen anlita en entrepenad firma för att göra badrums renovering i min lägenhet. Renoverinen skulle ta 3-4 veckor, men det tog 7 veckor. Dessutom så har de inte gjort flera punkter som fanns på offerten.De bytte inte ut tröskelnDe drog inte el ledningar till ett dolt komondoDe har inte informerat om hur och när golvvärmen kan användasDe har inte gjort byggstädning som ingår i offerten.Har jag rätt till avdrag på fakturan om det blev ändringar i renoveringen som innebar mindre arbete för entrepenad firman? Har jag rätt till avdrag pga de inte har fullföljt avtalet? Har jag rätt till förseningsvite?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det verkar som att entreprenadfirman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt ert avtal. Dröjsmål anses då föreligga, konsumenttjänstlagen (KtjL) 24§ här. Detta ger dig som konsument vissa rättigheter, KtjL 25§.

Det första du måste göra är att reklamera felet, dvs höra av dig till entreprenadfirman och påtala att de inte är klara ännu. Det ska ske så snart som möjligt, KtjL 26§. Dina rättigheter i den aktuella situationen är att hålla inne så mycket av betalaningen som motsvarar dröjsmålen, dvs så mycket pengar som det skulle kosta att uppföra det som bolaget inte har uppfört, KtjL 27§. Det kan du göra som en tillfällig åtgärd medan du kräver att bolaget ska fixa det som omfattas av offerten, KtjL 28§.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat (kanske tveksamt i ditt fall), och bolaget borde ha insett detta, så har du rätt att häva avtalet, 29§.

Du kan även få skadestånd enligt KtjL 31§ om du har lidit någon faktisk skada till följd av dröjsmålet.

Om entreprenadfirman trots påstötningar inte fixar det de är skydliga att fixa enligt avtalet och ni behöver hjälp med att hävda er rätt gentemot bolaget, kan vi på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Du är välkommen att maila mig direkt på alina.borgsen@lawline.se eller ringa 08- 533 300 04 (mån-ons 10-16).

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88085)