Ersättning vid avtalsbrott

2018-01-22 i Avtal
FRÅGA
Igår blev jag uppringd av företag X. De sålde in ett avtal som skulle bli 600 kronor billigare än det vi har idag med Y. Men vid samtal med företag Y som är min nuvarande operatör så vill de ha en stor ersättning för att i förtid släppa de abonnemang vi har hos dem. Det skulle bli en riktigt dålig affär. Jag signerade avtalet med X elektroniskt. Kan Y begära ersättning för att i förtid släppa de abonnemang vi har hos dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Principen innebär att avtal är juridiskt bindande för parterna som ingått det. Att avtal inte ingåtts "skriftligen" på papper har ingen betydelse. Avtal kan bindas elektroniskt. Det viktiga är att parternas vilja kommer till uttryck och i bevishänseende gäller att ett elektroniskt avtal är giltigt. Regeln om att avtal ska hållas går inte att uttryckligen utläsa i lagtexten. Varför den ändå kan anses gällande är för att det finns vissa lagfästa undantag från regeln. Undantagen återfinns bland annat i avtalslagens tredje kapitel. I de fall något undantag för regeln inte är tillämpligt gäller principen att avtal ska hållas.

De undantag som finns berör till exempel fall där någon av parterna, som ingått avtalet, varit omyndig vid avtalsingåendet. Ett annat exempel på undantag är att någon av parterna har tvingats att ingå avtalet under hot. Av din fråga att döma kan jag inte se att något undantag föreligger, således har du godtagit avtalens innehåll och är därmed skyldig att hålla dig till detta. Y kan begära en skälig ersättning av dig vid avtalsbrott.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98670)