Fråga om säljarens rätt till ersättning vid avbeställning av bil

2019-03-24 i Avtal
FRÅGA
Hej. I tisdags var jag och lade en handpenning på 2000 kr för en bil som jag om min fru kollat på. Med en avtalad leverans av bilen på torsdag då säljaren var ledig under onsdagen. Under torsdags morgonen fick min fru ett mail rörande att hon skulle upp i tingsrätten gälla de hennes barn. Efter detta mail tog vi beslutet att häva köpet då pengarna kan komma till bättre användning än köp av ny bil. Efter att jag meddelat säljaren att jag måste häva köpet så säger han att då kommer handpenningen förfalla. Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av hur frågan är ställd gör jag antagandet att avtalet rör sig om ett konsumentköp.

Om du avtalet om att köpa bilen i egenskap av konsument är tillämplig lagstiftning konsumentköplagen (förkortat KköpL).

Som konsument har du möjlighet att avbeställa bilen ända fram till leveransdagen vilket följer av 37 § KköpL. Säljaren kan därmed inte kräva att du fullgör köpet men är istället berättigad till ersättning som redogörs för i 41 § KköpL.

Ersättningen utgörs av ett skadestånd för kostnader som säljaren kan ha haft till följd av avtalet och den efterkommande avbeställningen. Som exempel kan nämnas kostnader för utarbetande av offert, kreditundersökning, vård och förvaring eller utebliven vinst. Säljaren får även förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning som normalt relateras till priset och när i tiden avbeställning sker. Ju närmre leveransdagen du kommer ju högre blir ersättningen.

Säljaren har bevisbördan för att han haft förlusterna och bedömningen av skadeståndets storlek görs med hänsyn till den förevarande situationen och vad som är skäligt. Handpenning har ofta den konstruktionen att utgöra säkerhet för säljaren om köparen inte fullföljer sina förpliktelser. Kan säljaren påvisa att han haft kostnader motsvarande 2 000 kr har han i det här fallet rätt till handpenningen. Utgångspunkten är alltjämt att säljaren måste kunna motivera sina kostnader till följd av att avtalet inte blev av.

Har du ytterligare frågor relaterat till detta är du välkommen att återkomma, antingen i kommentarsfältet eller genom att ställa en ny fråga här

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1236)
2020-02-19 Är det tillåtet att höja priset i efterhand?
2020-02-18 Fullmäktigens Skadeståndsansvar
2020-02-17 Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"
2020-02-14 Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (77194)