Ersättning till syskon för fastighetsgåva från föräldrar

Hej!

Jag har fått en fastighet som som gåva av mina föräldrar, värdering gjord vid gåvotillfället till 950.000kr. Taxeringsvärde 700.000kr.

Mina tre halvsyskon på min mors sida vill nu ha ut motsvarande sin del i kontanter som förtida arv, vilket är en överenskommelse inom hela familjen. Hur beräknas vilken summa de ska ha nu för 'deras' delar i fastigheten samt hur påverkas resterande arv?

Hälsningar

Elin

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Förskott på arv

Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) kan en gåva räknas som förskott på arv om det har bestämts vid gåvan (till exempel genom att skriva med det i ett gåvobrev). Om det är fråga om bröstarvingar, t.ex. barn, finns det till och med en presumtion för att så är fallet, och så länge inget annat har föreskrivits är gåvan förskott. Detta innebär enligt 6 kap. 3 § att gåvan, när arv senare blir aktuellt, avräknas från mottagarens andel i arvet med det värde gåvan hade då den överlämnades. Detta sker på så sätt att gåvans värde "läggs tillbaka" då man räknar vd var och en skall ärva

Exempel:
A har barnen B och C. A ger B en bostadsrätt som vid tillfället är värd 80 000 kr.
Några år senare avlider A, och lämnar efter sig egendom till ett värde av 500 000 kr. I princip skall B och C ärva 250 000 kr var, men B fick ju tidigare bostadsrätten. Arvet skall alltså beräknas som om A hade 580 000 kr. B och C skall därmed ärva 290 000 kr var. B har dock redan fått bostadsrätten, varför han ärver 290 000 kr - 80 000 kr = 210 000 kr medan C får ut sina 290 000 kr.

Övrigt

Det går inte att utifrån frågan räkna ut exakt hur det kommer att bli; bland annat vet jag inte vilka andelar dina föräldrar ägde i fastigheten eller om det finns några mer syskon med i bilden. Jag tolkar dock din fråga som att det är du som skall "ersätta" dina syskon. Det är viktigt att komma ihåg att det du betalar dem i så fall inte kommer att räknas som förskott på arv! En bättre lösning kan i så fall vara att samtliga barn får en andel i fastigheten och du sedan köper ut övriga till samma summa som du annars ändå hade fått ge dem. Om det bara är du och dina tre halvsyskon som påverkar situationen och dina föräldrar äger halva fastigheten var, blir uträkningen såhär:

475 000 kr av värdet (din fars andel, 50 % av fastigheten) går direkt till dig som arvsförskott.

475 000 kr av värdet (din mors andel, 50 % av fastigheten) delas i fyra delar, 12,5 % var, varav en genast går till dig. Då återstår 475 000X0,75=356250 kr, vilket du skall betala halvsyskonen för att få köpa deras andelar i fastigheten.

Hoppas att det något komplicerade svaret är till hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning