Ersättning till boutredningsmannen (dödsbo eller den som ansöker?)

FRÅGA
Vid ansökan av boutredningsman är det en kostnad på 900 kronor. Är det bara jag som skall stå för den kostnaden eller är det dödsboet som skall stå för den kostnaden förutsatt att det finns tillräckliga medel i boet.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Av den tämligen svårlästa paragrafen 19 kap. 19 § andra stycket ärvdabalken föreskrivs i enkla termer att boutredningsmannens kostnader ersätts av dödsboet (se här). En ansökningsavgift ingår i en sådan kostnad. Om dödsboet inte har tillräckliga medel för att täcka boutredningsmannens kostnader, får ersättning tas ut av den som skickat ansökan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97584)