Ersättning till boutredningsman

FRÅGA
Om en av två bröstarvingar begär en boutredningsman på grund av att den andre bröstarvingen manipulerat sig till arvet under årens lopp och systematiskt tömt boet på tillgångar. Vem bekostar då boutredningsmannens kostnader? Ska den drabbade behöva bekosta även denna process?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En boutredningsmans arbete ska betalas med medel ur dödsboet, se ärvdabalken 19 kap. 19 § andra stycket. Om det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet ska den eller de som begärde boutredningsman betala mellanskillnaden. Det är alltså först och främst själva dödsboet som blir betalningsskyldigt, vilket innebär att ni båda kommer att få en mindre andel av arvet. Tyvärr spelar det inte någon roll att begäran om boutredningsman beror på att en av arvingarna betett sig på ett otillbörligt sätt, för det är ju bl.a. därför möjligheten att begära boutredningsman finns. Däremot kan boutredningsmannen se till att fördelningen blir rättvis och att sådant som undanhållits också tas upp i bouppteckningen.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97596)