Ersättning p.g.a. skada på djur.

FRÅGA
I somras bet vår grannes hund vår katt inne på vår tomt, så illa så att benet gick av och höften gick ur led. Vi åkte till djursjukhus och undrade om det gick att rädda katten till ett bra liv. Vi fick svar att katten kan stelopereras och den kan leva utmärkt så. Grannen gav oss ansvar att göra det som behövdes och vi beslutade om operation och när vi skulle hämta hem katten gick höften ur led gång på gång. Läkaren berättade att man avhjälper det med att knipsa av höftledskulan och att det sedan funkar bra med muskler och leder. Det blev alltså en operation till, så det blev en dyr historia att få hem katten igen, över 50 tkr. Grannens försäkringsbolag ersatte bara 8 tkr och nu vill vi förstås ha resten av våra utlägg från grannen. Nu krånglar han och hävdar tillsammans med försäkringsbolaget att vi inte har rätt till mer ersättning från honom. Han måste väl betala oss? Om vi går till domstol, vad skulle hända då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar tänker jag dela upp frågan i två delar, en om ansvar och en om skadeståndsberäkning.

Ansvar

I detta fall är lag om tillsyn över hund och katt – Hundlagen – tillämpbar. Enligt lagens 19 § ska skador som en hund orsakar ersättas av ägaren.

En katt ses inom juridiken som lös egendom, alltså en sak. Skadan utgör alltså en sakskada. Hur skadeståndet för en sakskada ska beräknas finner man i skadeståndslagens 5 kap 7 §.

Din granne är alltså juridiskt skyldig att ersätta skadan på din katt, till ett belopp som kommer beröras nedan.

Skadeståndets storlek

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen ersättning för dels sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, dels annan kostnad till följd av skadan.

Huvudregeln är alltså att skadeståndet antingen utgår från reparationsvärdet eller sakens värde. Om det är billigare att reparera saken väljs detta framför sakens värde och vice versa.

När det gäller sällskapsdjur har emellertid Högsta Domstolen gjort undantag i denna huvudregel. I NJA 2001 s 65 I & II sa domstolen följande;

"När det gäller att bestämma skadestånd i anledning av skada på ett sällskapsdjur kan detta i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst och det får därför anses rimligt att ägaren söker vård för djuret även om kostnaden härför kan beräknas komma att överstiga djurets ekonomiska värde. Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att de vårdåtgärder som vidtogs med X:s katt var medicinskt ogrundade eller att de utgifter som han i övrigt ådrog sig för transport m.m. i samband med att han sökte vård för katten var omotiverade. De utgifter som X sammanlagt ådrog sig i anledning av kattens skador och för vilka han begärt ersättning kan inte anses överstiga de kostnader som en kattägare rimligen kan beräknas vara beredd att ta på sig under de omständigheter som förelåg."

Det går inte att uppställa någon generell regel för vad som utgör "rimliga" kostnader. I andra fallet HD bedömde i frågan (II) handlade det istället om en hund som blivit skadad. I fallet uppgick veterinärvården till 4 x hundens marknadsvärde - Ca 17 000. Även fast det sågs som högt bedömdes det (av Hovrätten) fortfarande som rimligt.

Det är alltså möjligt att ni kan få ut skadestånd från grannen, om era utgifter ses som rimliga. 50 000 låter i mina öron som väldigt mycket men det borde inte kunna uteslutas att ni har rätt till ett högre värde än 8 000.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll