Ersättning och bevis för skada orsakad av katt

hej,

Bor i ett område där det finns ett antal lösa katter. Om en katt ligger på en parkerad bil och repar lacken. Vilka bevis behövs för att kunna ställa kattägaren som ansvarig för skadan?

Lawline svarar

Hej Matti!

Tack för att du hör av dig till Lawline!

I lagen om tillsyn över hundar och katter regleras dessa djurägares ansvar för skada deras djur orsakar. Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att enbart ha sin katt ute kan i regel inte anses tillräckligt för att ägaren inte har tillsyn över sin katt.

Om skada uppkommer ska denna ersättas enligt 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen som du hittar här, där det föreskrivs att skadeståndsansvar föreligger om ägaren agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Som nämnt ovan kommer det tyvärr påvisas svårt att få ersättning om ägaren endast haft katten utomhus i kvarteret, då detta tämligen är normalt.

Kan du däremot bevisa att den aktuella katten vid upprepade tillfällen varit kring din bil, och du har gjort det tydligt för kattägaren att det hänt, ökar du dina chanser markant om kattägaren inte vidtagit åtgärder och skada därefter faktiskt sker.

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ska den som drabbats av en skada påvisa satt den uppkommit på sätt som kan föranleda skadeståndsansvar, vårdslöst handlande. Då det finns, som du påstår, flertalet katter i ditt område måste du fastställa att det var just den särskilda katten, för att du ska få ersättning. Om du inte har kamerabevis eller liknande kommer du tyvärr ha svårt att få din skada ersatt, i synnerhet om det fanns oerhört många katter i kvarteret.

Sammanfattningsvis kan sägas att foto eller video kommer vara det bästa, och möjligen enda beviset du kan ha för att få din skada ersatt. I kombination till att du vid tidigare tillfällen, uppmärksammat problemen för kattägaren.

Hoppas hjälpen var till nytta och ha en bra dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000