Ersättning och bevis för skada orsakad av katt

FRÅGA
hej,Bor i ett område där det finns ett antal lösa katter. Om en katt ligger på en parkerad bil och repar lacken. Vilka bevis behövs för att kunna ställa kattägaren som ansvarig för skadan?
SVAR

Hej Matti!

Tack för att du hör av dig till Lawline!

I lagen om tillsyn över hundar och katter regleras dessa djurägares ansvar för skada deras djur orsakar. Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att enbart ha sin katt ute kan i regel inte anses tillräckligt för att ägaren inte har tillsyn över sin katt.

Om skada uppkommer ska denna ersättas enligt 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen som du hittar här, där det föreskrivs att skadeståndsansvar föreligger om ägaren agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Som nämnt ovan kommer det tyvärr påvisas svårt att få ersättning om ägaren endast haft katten utomhus i kvarteret, då detta tämligen är normalt.

Kan du däremot bevisa att den aktuella katten vid upprepade tillfällen varit kring din bil, och du har gjort det tydligt för kattägaren att det hänt, ökar du dina chanser markant om kattägaren inte vidtagit åtgärder och skada därefter faktiskt sker.

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ska den som drabbats av en skada påvisa satt den uppkommit på sätt som kan föranleda skadeståndsansvar, vårdslöst handlande. Då det finns, som du påstår, flertalet katter i ditt område måste du fastställa att det var just den särskilda katten, för att du ska få ersättning. Om du inte har kamerabevis eller liknande kommer du tyvärr ha svårt att få din skada ersatt, i synnerhet om det fanns oerhört många katter i kvarteret.

Sammanfattningsvis kan sägas att foto eller video kommer vara det bästa, och möjligen enda beviset du kan ha för att få din skada ersatt. I kombination till att du vid tidigare tillfällen, uppmärksammat problemen för kattägaren.

Hoppas hjälpen var till nytta och ha en bra dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (438)
2021-01-26 Skadeståndsskyldighet då hund skadar annan hund - vilka kostnader ska ersättas?
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?

Alla besvarade frågor (88494)