Ersättning från försäkringsbolag

FRÅGA
Hej! Jag råkade ut för en skada som förföljde med 2 ärr i mitt ansikte. Skadan in träffade 11 februari 2017. Besökte sjukhus samma kväll/natt skadan inträffade då de vart hål i min kind och fick hjälp. Vet ej om jag hade försäkring på mig själv då. Tror ni att jag har rätt till ersättning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan man få ersättning för ärrbildningar som är bestående och uppstått vid olyckor. Huruvida man är berättigad till ersättning beror vanligen på vilken typ av försäkring man har, ärrets karaktär och placering samt orsaken till ärret. Varje försäkringsbolag har vanligen egna uppställda villkor som de gör en bedömning utifrån när de ska ta ställning till huruvida ersättning för en skada kan ges eller inte.

I första hand bör du undersöka huruvida du var försäkrad under tidpunkten då olyckan skedde. Om du hade en försäkring som omfattade din olycka, bör du kontakta en skadereglerare på försäkringsbolaget och anmäla skadan. När försäkringsbolagen ska bedöma rätten till ersättning gör de en bedömning i varje enskilt fall. Om skadan krävt behandling av läkare (vilket enligt din beskrivning har krävts i ditt fall) och ärret är vanprydande, finns en chans att du kan erhålla ersättning.

Sammanfattningsvis, kan inget slutligt svar ges utifrån angivna omständigheter i frågan. Rätten till ersättning för ärrbildning beror på om man omfattas av en försäkring och ytterligare delfaktorer. Varje försäkringsbolag har egna uppställda villkor och rätten till ersättning kan därför skilja sig. Som tidigare nämnt bör du inledningsvis ta reda på om du var försäkrad när skadan skedde.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (830)
2021-03-08 Kan staten tvångsvaccinera befolkningen?
2021-03-07 LSS-boende och hyresregler
2021-03-06 Att tolka lagar, grundlagens företräde och kontroll över myndigheter
2021-03-04 Vilka bestämmelser finns utöver lagar?

Alla besvarade frågor (89990)