Ersättning för veterinärkostnader till följd av hundskada

Hej min hund blev biten av en annan hund och hundägaren vill ej betala min utgifter min hund är oförsäkrad och vetrinärkostnaderna blev 5000 kr dessa hundägare har 2 hundar en liten som alltid springer lös och en stor rottweiler min hund och den lille lekte MIN var KOPPLAD när sen hundägaren till den andre hund kalla så kom inte den lille hunden ,var på att han gick för att hämta den och då bet den andre hunden (en rottweiler,ca 100kg:s hund) min hund (lilla 7 kg:s hund) tvärs över ryggen var på vi fick åka till vetrinären när vi sen pratar med hund ägaren vägrar dom ersättta för skadorna är polisanmält.(men därifrån får man ingen hjälp!!!)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vant dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas att din hund har återhämtat sig.

Som jag förstår din fråga har din kopplade hund blivit anfallen av en lösspringande hund. 

För hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren är ansvarig för alla skador som orsakas av hunden. (Se 19§ i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, finns https://lagen.nu/2007:1150) Skadeståndsanspråket kan sedan jämkas om det visar sig att det finns någon form av medvållande, till exempel att den skadade hunden har skadats till följd av att den provocerat den skadande hunden eller liknande.

Det är upp till dig som skadelidande att visa att rottweilern verkligen har orsakat den aktuella skadan. Kan du visa det är d

Hur stort skadeståndet är skyldig att betala framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7§. Det rör sig i det här fallet om ersättning för reparationskostnader (det vill säga veterinärkostnader). Frågan om hur stora veterinärkostnader en skadelidande har rätt till behandlas i NJA 2001 s. 65 (finns att läsa https://lagen.nu/dom/nja/2001s65) där HD (Högsta Domstolen) slår fast att hundar inte är att betrakta som vilka saker som helst.

Hundägare har därför rätt till ersättning för kostnader även om dessa skulle överstiga hundens ekonomiska värde. Så länge dessa kostnader avser vårdåtgärder och dessa inte är medicinskt ogrundade och inte heller kan anses överstiga vad en hundägare rimligen kan tänkas vara beredd att ta på sig för vård av sin hund har den skadelidande rätt till ersättning. Utan att vara närmare insatt i omständigheterna är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet men 5 000 kronor för veterinärutgifter framstår som en rimlig kostnad som du har rätt att få ersatt fullt ut av ägaren till den skadevållande hunden.

Min bild är att rättsläget är klart i fall som det här och att du har rätten på din sida. Mitt råd är att i första hand påtala detta för ägaren till rottweilern, men om detta inte hjälper kan du gå vidare med ditt anspråk i domstol. Mer information om hur det går till finns här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Jag hoppas att svaret har varit behjälpligt.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”