Ersättning för skador vid tomtarbeten

FRÅGA
Vi har några veckor haft en firma hemma för att bygga om stora delar av vår tomt. När de kört med traktorn har de skadat en mur, en dagvattenbrunn och ett brunnslock. När vi sett detta har vi sagt att de får ersätta skadorna och de har sagt ok. Nu när det närmar sig slutet på arbeter sägare arbetsledaren att de inte alls komme stå för dessa extra utgifter för de skador de åsamkat. Kan vi begära att de ska betala detta är det bara att acceptera?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen i sammanhanget är konsumenttjänstlagen (KTjL). Av dess 32 § första stycket framgår att näringsidkaren är skyldig att ersätta skada som orsakas egendom som är under dennes kontroll då arbetet utförs, såvida näringsidkaren inte lyckas visa att hen inte har varit försumlig. Om skada istället har orsakats egendom som inte är under näringsidkarens kontroll ska skadan, enligt 32 § andra stycket, endast ersättas om du kan visa att näringsidkaren har varit försumlig.

Det är alltså av stor betydelse om näringsidkaren kunde anses ha haft den skadade egendomen under sin kontroll. Det ska främst beaktas huruvida näringsidkaren hade större möjligheter än er att hindra skador. Som exempel kan nämnas att om ett ombyggnadsarbete pågår på nedervåning anses näringsidkaren ha kontroll över nedervåningen, men inte övervåningen.

Troligen hade näringsidkaren kontroll över den egendomen som har skadats och därför är hen skyldig att ersätta den, såvitt hen inte lyckas visa att hen var mycket skonsam vid utförandet av arbetet (vilket antagligen inte var fallet). I annat fall är näringsidkaren skyldig att ersätta skadorna om du kan visa att näringsidkaren var försumlig. Detta torde dock inte vara några större problem med tanke på det rör sig om betydande skador som knappast hör till det normala vid byggnadsarbeten på någons tomt.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82649)