Ersättning för skador efter återlämnande av deposition

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi hyrde ut vår bostadsrätt under 1 år och hyresgästerna betalade en månads deposition. Vid utflyttning använde vi oss av ett ombud då vi bor utomlands. Vårt ombud gav tillbaka depositionen vid utflytten. Hyresgästerna som nu flyttar in filmade alla rum och sände oss filmen där det framgår att det blivit skador på flera väggar som inte kan räknas som vanligt slitage av de tidigare hyresgästerna. Vi kommer nu att behöva tapetsera om 2 rum. Vi har kontaktat våra tidigare hyresgäster, som då alltdå precis flyttat ut och förklarat att vi nu fått se att det faktiskt skett stora skador på lägenheten under deras tid som hyresgäster. Finns det någon chans att vi kan kräva dem på betalning för detta nu efter att de fått tillbaka sin deposition, rent juridiskt, eller kan vi bara hoppas på deras moral och goda vilja att göra rätt för sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt i 12:24 JB är Hyresgästen skyldig att väl vårda lägenheten och vad som hör därtill. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller genom försummelse. Då ni anser er vara säkra på att det rör sig om en sådana skada går jag vidare och besvara frågan om ni efter en inspektion av lägenheten fortfarande kan göra skadan gällande.

Som jag förstår det så har ert ombud inspekterat er bostadsrätt innan depositionen har återlämnats. I sådana fall kan det bli mycket svårt för er att styrka att skadorna fanns då er tidigare hyresgäst har flyttat ut, eftersom sådana skador ska tas upp i besiktningsprotokollet. Om en sådan besiktning inte har skett är det ni som måste bevisa att skadorna är orsakade av er tidigare hyresgäst, vilket även det kan bli mycket svårt att styrka.

Jag rekommenderar er således att prata med er gamla hyresgäst och informera denne om skadeläget. Förhoppningsvis väljer er tidigare hyresgäst då helt enkelt att betala för skadorna. Som tidigare nämnt kan det bli svårt för er att bevisa att skadorna har orsakats av er tidigare hyresgäst.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2100)
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?
2021-11-26 Behöver du betala för skada i din lägenhet?
2021-11-26 Får hyresvärden avlägsna min egendom från trapphuset?
2021-11-25 Besittningsskydd om jag hyr ut fritidsbostaden

Alla besvarade frågor (97338)