Ersättning för skada på egendom vid konsumenttjänst

Jag har städ/hemhjälp inom hemtjänsten/kommunen.

Hemtjänsten har några val av företag att välja på, jag fick välja ett av dom.

Det företaget har bl a förstört 3 saker i mitt hem.

Dom har ersatt en sak av dem som inte kostade så mycket. (Utan kvitto)

Dom är inte pigga på att ersätta mig har jag förstått då de andra 2 sakerna är dyrare, men inte ens 1 år gamla.

Nu säger dom till mig att deras Policy är att jag ska uppvisa kvitto på dessa saker som jag har i mitt hem för att dom ska ersätta mig. Och att jag även ska höra av mig direkt skadan skett och vill inte ersätta mig.

Jag hörde av mig så fort som möjligt till en personal som var här när jag sett en av skadorna och till chefen över henne så fort jag sett den andra skadan då jag fick städa själv trots att jag inte klarar det utan smärta och trötthet, då dom heller inte kommer som dom ska utan uteblir, och då upptäckte jag att dom förstört en sak till när jag blev tvungen att städa själv. Ingen annan än dom och jag har varit där och jag är aktsam om mina saker och har inte förstört det. Jag vet att deras personal har gjort det.

Men hittar inte kvitto på de 2 sakerna jag köpt som det gäller.

Har jag rätt till ersättning från denna städfirman som städar hos mig?

Och har jag i sådana fall rätt till full ersättning?

Dom säger att jag inte kan få pengar i ersättning för det dom förstört, stämmer det?

Om det inte går att få tag i en exakt likadan vara, hur gör man då? pris/kvalité

Och vad gäller när sånt här uppstår?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Konsumenttjänstlagen
Eftersom du är privatperson som har ingått avtal med ett företag att de ska städa hemma hos dig (dvs utföra en tjänst) så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL).

Skada på egendom
När städaren städar hemma hos dig så har hen din egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstå så är utgångspunkten att det är städföretaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att städföretaget inte ska behöva ersätta dig krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från städarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta dig skadan.

Reklamation
För att kunna göra felet gällande krävs att du reklamerar, dvs påpeka för den ansvarige att skadan uppstått, inom två månader, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån det du har berättat i frågan så har du reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat.

Ersättning
Du behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning för dina saker. När ersättningen beräknas ska man jämföra med marknadspriset för sakerna och möjligtvis dra av lite beroende på hur gamla sakerna är. De ska alltså ersätta dig för värdet på dina saker, dvs det värde som sakerna hade innan de gick sönder.

Sammanfattningsvis har du meddelat företaget i tid om skadorna och de ska därmed ersätta dig för sakernas värde.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo