Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål

2019-04-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om våra 2 barn. Nu tänkte jag söka om ensam vårdnad men har inte råd med ett juridiskt ombud själv. Hur gör jag då? Jag vet att man kan få hjälp via sin hemförsäkring, rättsskydd eller nåt sånt, men då måste man ha haft försäkringen i 1 år o det har inte jag, så där får jag ingen hjälp. Har även kollat med soc men dom kunde inte heller hjälpa mig. Jag pratade med tingsrätten och hon sa att jag kan driva processen själv, men som jag fattar det så är det rätt krångligt och jag kan ingenting om lagar o sånt. Vart kan jag vända mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din hemförsäkring inte kan gå in och hjälpa dig med rättegångskostnaderna (rättsskydd) kan du ansöka om s.k. rättshjälp. Det är en social skyddslagstiftning som innebär att du kan få hjälp att betala vissa kostnader, exempelvis för ombudet. För att du ska bli beviljad rättshjälp behöver ett par förutsättningar vara uppfyllda.

Inledningsvis ska du som huvudregel fått minst en och högst två timmars juridisk rådgivning. I många fall kan det räcka med rådgivningen för att du ska få en inblick i huruvida du kan bedriva processen själv. Du får inte heller ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år (dvs summan av inkomster, förmögenhet, försörjningsbörda och skulder). Du ska även i övrigt vara i behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

På rättshjälpsmyndighetens hemsida finns all nödvändig information om hur du vill gå tillväga om du vill ansöka om rättshjälp. Skulle du inte bli beviljad sådan hjälp är mitt råd att du väntar tills du haft hemförsäkringen i ett år så att du kan utnyttja den. Har du inte möjlighet att vänta så länge kan det vara aktuellt att driva processen själv utan ett ombud. I vårdnadstvister betalar respektive parter som utgångspunkt sina egna rättegångskostnader, vilket innebär att processen inte blir speciellt dyr oavsett om du vinner eller förlorar målet.

Avslutningsvis bör jag nämna att det inte är nödvändigt för dig att ha koll på lagen i det fall att du driver ärendet själv. En grundläggande princip inom processrätten är jura novit curia – "rätten kan lagen". Du behöver med andra ord inte stå och hänvisa till lagtext eller liknande, utan domstolen tar alla omständigheter du lägger fram i betraktande och gör en bedömning utifrån gällande rätt.

Rättshjälpslagen (1996:1619) hittar du här.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (668)
2019-07-31 Familjetvist - Barn
2019-07-30 Hur går man till väga för att begära ensam vårdnad?
2019-07-30 ​Kan man bo hos någon annan än vårdnadshavaren?
2019-07-27 Kan man ändra beslut om boende och vårdnad för barn?

Alla besvarade frågor (72057)