Ersättning för lång handläggningstid

2016-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min hustru (gifta sedan 5 ar tillbaka) ar Kenyansk medborgare och vi har 2 barn tillsammans som bada ar Svenska medborgare liksom mig sjalv. Vi bor i Kenya. Hon har ett 2 ars UT som gick ut i Oktober, och vi har ansokt om forlangning. Vi hade for avsikt att flytta till Sverige forra aret, men pga. bostadssituationen har vi nu en bostad fran 1 Maj 2016. Jag fragade MiV om vi under handlaggningstiden kan resa till Sverige pa Turistvisum, men fick svaret att detta inte ar tillatet. Jag befarar att handlaggningen nu kan ta sa lang tid att vi riskerar att lida ekonomisk skada (betala for dubbelt boende) pga den langa behandlingstiden. Vad kan vi gora i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Den situation ni har hamnat i är inte lätt att handskas med. Eftersom Migrationsverket generellt sett har långa handläggningstider blir det svårt att kompenseras ekonomiskt på grund av att det tar lång tid. Vad ni får göra är att gräva vidare i möjligheterna att åka till Sverige innan Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Ekonomisk kompensation

Det enda sättet att få ekonomisk kompensation för era dubbla boendekostnader är via skadeståndslagens regler. Enligt dessa ska staten ersätta förmögenhetsskador som myndigheter vållar genom försummelse, skadeståndslagen 3 kap 2 § p 1. Myndigheter har en allmän skyldighet att handlägga ärendet så snabbt som möjligt, förvaltningslagen 7 §. Om Migrationsverkets handläggning drog ut på tiden på grund av försumlighet från myndighetens sida hade grund för skadestånd förelegat. Men så är knappast fallet här, speciellt eftersom Migrationsverket nu har hög arbetsbelastning så kan långa handläggningstider inte skyllas på försumlighet.

Med andra ord, att få ersättning för den ekonomiska skada ni kanske måste lida kommer dessvärre inte att kunna utkrävas. Det finns ingen grund för skadestånd.

Turistvisum?

Efter att ha försökt komma i kontakt med Migrationsverket utan resultat har jag försökt ta reda på anledningen till varför det inte skulle vara tillåtet att åka in till Sverige i förväg, d v s med turistvisum.

Till att börja med skulle det kunna vara svårt att få ett sånt visum utfärdat. Ett turistvisum bygger på att man bara ska besöka Sverige och om man egentligen syftar att stanna i landet är det inte säkert att visumet utfärdas.

Vi förutsätter ändå att ni ansöker om ett visum på ambassaden i Kenya och får ett sådant. Vad som då kan ställa till det är utlänningslagen 5 kap 18 §. En ansökan om uppehållstillstånd måste bifallas innan inresan till Sverige. Det finns dock undantag till den regeln, om ansökan avser en förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats p g a familjeanknytning, se 18 § 2 st p 3. Så som jag tolkar er situation borde ni passa in på det undantaget. Om någon form av visum finns, även om det är ett turistvisum, finns inte heller någon grund för avvisning enligt 8 kap 8 § och framåt.

Eftersom Migrationsverket ändå har sagt att det inte är tillåtet att åka in med ett turistvisum har de antagligen dragit den slutsatsen antingen p g a att ett turistvisum inte kan utfärdas i ert fall eller eftersom ansökan om uppehållstillstånd måste bifallas innan inresan till Sverige. Vilken grund det än är frågan om anser jag att ni bör tala med svenska ambassaden i Kenya som är ansvarig för utfärdandet av visum. Genom att diskutera varför saker och ting ligger till som de gör kan ni också få en klarare bild av varför ni inte kan åka in i Sverige innan uppehållstillståndet har handlagts. Ni kan också diskutera möjligheterna med dem att få ett turistvisum utfärdat.

Rekommendation

Att få ekonomisk kompensation för dubbelt boende kommer bli svårt, det finns helt enkelt ingen grund för skadestånd. Det ni kan göra för att slippa kostnaden är att gå till botten med möjligheterna att resa in i Sverige tidigare. Detta hade jag rekommenderat att göra genom konsultation med svenska ambassaden i Kenya.

Hoppas ni har fått svar på era funderingar. Om ni undrar något ytterligare, tveka inte att skicka ett mail till henrik.arnlov@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86819)