FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt01/06/2019

Ersättning för att ha suttit oskyldigt häktad

hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 9. April till 22 maj och åklagaren har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bedömning
Vid frågor om ersättning när man har suttit häktad och sedan blivit frisläppt på grund av bristande bevis blir lagen om ersättning vid frihetsberövanden tillämplig. Med tanke på den lilla information som framgår av frågan är det svårt att göra en bedömning på hur mycket ersättning du har rätt till under perioden 9/4-22/5, då ersättning baseras på bland annat dina (1) utgifter, (2) förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och (3) lidande, 7 §.

(1) Exempel på utgifter du kan få ersättning för är resor till och från häktet, såsom taxiresor från häktet för att kunna ta dig hem.
(2) Såsom förlorad arbetsförtjänst räknas inkomstförluster i form av utebliven lön, socialbidrag, semester m.m.
(3) Vad gäller lidande görs en individuell bedömning. Vad som oftast ligger till grund för avgörandet är längden på frihetsberövandet. Desto längre man har suttit frihetsberövad, desto större är lidandet. Enligt ett uttal från Justitiekanslern har en frihetsberövad normalt sett rätt till 30.000.kr för den första månaden som denne suttit felaktigt häktad.

Slutsats
Jag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar beträffande hur mycket ersättning du har rätt till, då allt för mycket information saknas. Men du kan ovan läsa hur bedömningen vid beräknandet av ersättning går till.

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000