Ersättning då jacka försvunnit från bevakad garderob

FRÅGA
Hej,Lämnade in min jacka i en bevakad garderob med lappsystem, men när jag skulle hämta den hade de råkat lämna ut den till fel person (någon som hade en nummerlapp med ett nummer som liknade mitt). I jackan fanns mina hem- och cykelnycklar. Vilka rättigheter har jag till ersättning? Kan jag tex kräva att krogen betalar kostnaden för mitt låsbyte, trots att de hade en lapp utanför garderoben med texten "ansvarar ej för värdesaker"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den tillämpliga lagen i detta fall är konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom du och krogen kan anses ha avtalat om förvaring av lös sak enligt 1 § tredje punkten (här). Detta förutsätter att du antingen betalat garderobsavgift eller entréavgift. Då du inte har återfått din jacka svarar garderobsinnehavaren i enlighet med 32 § KtjL för den skada som drabbat dig. Krogen ansvarar för bortslarvade ytterkläder som ex. jacka, mössa och vantar, något som krogen aldrig kan avtala bort. Det är dock vedertaget att garderober inte ansvarar för värdesaker som ex. mobiltelefoner om det inte särskilt avtalats om detta. Krogen i ditt fall har dessutom en synlig skylt med innebörden att de avsäger sig ansvar för just värdesaker, vilket bekräftar denna sedvänja.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall tagit ställning till ersättningsfrågor i fall där en jacka med innehåll försvunnit från en bevakad garderob. I ARN 2001-4783 hade en kvinna blivit av med en jacka innehållande nycklar samt ID-kort sedan jackan av misstag lämnats ut till fel person. Det fanns en skylt längst bak i garderoben med innebörden att restaurangen inte ansvarade för värdeföremål. Fallet är således inte helt olikt ditt. Frågan gällde om nycklar och ID-kort är sådana värdesaker som garderoben inte kan förväntas ansvara för. Eftersom kostnader för förlorade nycklar och ID-kort kan uppgå till stora belopp ansågs de utgöra värdesaker och restaurangen ansågs inte behöva ansvara för dessa.

Sammantaget ska krogen alltså ersätta värdet av din jacka och ev. andra klädesplagg som har samband med ytterkläder (ex. mössa och vantar). Vad gäller ersättningens storlek är det fördelaktigt om du kan visa upp kvitto som bevis på vad du köpt jackan för. Däremot krävs inte att krogen ersätter värdesaker som nycklar och kostnaden för låsbyte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88108)