Ersättning av hyresvärd för utförd lägenhetsrenovering av hyresgäst

2017-01-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har i min hyresrättslägenheten lagt ett klickgolv i hall, sovrum och kök själv. Arbetet är "proffsigt" utfört och jag har betalt allt material själv. Jag har hört att man kan ha rätt till en hyressänkning eller en summa pengar ifall man höjt standarden på lägenheten åt sitt bostadsbolag (mitt är Bostadsbolaget). Hur ligger det till egentligen?
SVAR


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för detta återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB) här . I 12 kap. 24 a § 1 st. JB här står det att bostadsgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Med jämförliga åtgärder menas exempelvis montering av persienner, kakelsättning i kök och våtutrymme, utbyte av golvlister och innerdörrar samt uppsättning av träpanel i hallar eller rum. För detta krävs varken hyresvärdens godkännande eller att denne underrättas om renoveringen, även om detta starkt rekommenderas. Detta lagrum ger således hyresgästen rätt att i viss mån sätta personlig prägel på sin hyreslägenhet.

Om lägenhetens bruksvärde däremot skulle minska på grund av hyresgästens utförda renoveringar så har hyresvärden rätt till ersättning för detta. Bruksvärdet kan till exempel minska genom att arbetet inte utförts fackmannamässigt eller att hyresgästen använt extrema färger eller mönster vid renoveringen. Den ersättning som hyresvärden har rätt till beräknas normalt utifrån vad det kostar att återställa lägenheten i normalt skick. Förelåg det reparationsbehov innan de utförda ändringarna kan jämkning av ersättningen dock bli aktuellt. Enligt 12 kap. 24 a § 3 st. JB här är det hyresnämnden som prövar hyresgästens skyldighet att betala ersättning till hyresvärden.

Bestämmelserna ser alltså ut så att hyresvärden har rätt till ersättning för eventuell minskning av bruksvärdet som sker p.g.a. hyresgästens renovering. Det är dock inte lika förmånligt för hyresgästen angående renoveringskostnaderna eftersom dessa inte ersätts. En hyresvärd kan nämligen aldrig bli skyldig att kompensera hyresgästen för utfört arbete. I ditt fall är det svårt för mig att avgöra om de genomförda renoveringarna har minskat lägenhetens bruksvärde. Detta blir en fråga som du, din hyresvärd och eventuellt hyresnämnden får ta ställning till. Vad som dock står klart är att du inte har rätt till ersättning för renoveringskostnader och den eventuella värdeökning som sker av lägenheten.

Jag hoppas att detta bringade klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1851)
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?
2021-01-23 Hur lång uppsägning har hyresgästen om hyresvärden säljer fastigheten?

Alla besvarade frågor (88419)