FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/03/2022

Ersättas på grund av jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB

Min far har dött och efterlämnar sig en fru samt jag och min bror.

Frun är inte vår mamma så vi syskon är särkullbarn.

Om frun begär jämkning av gifterättsgodset har jag och min bror möjlighet att bli ekonomiskt ersatta av henne pga att vi då inte får ta del av det?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den efterlevande maken har mycket riktigt en möjlighet att begära jämkning av bodelningen så att var och en av makarna behåller sitt (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Om den efterlevande maken gör detta så innebär det att ni bara kan ärva det som er far ägde vid sin död.

Någon skyldighet för den efterlevande maken att ersätta den döde makens arvingar för att denne nyttjar sin rätt att jämka finns inte.

Franck OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?