Erkännande av amerikansk dom

2017-05-31 i Domstol
FRÅGA
Hej,Vad gäller om jag som svensk medborgare blir stämd av ett amerikanskt bolag i en amerikansk domstol och mot förmodan förlorar processen? Finns det mekanismer mellan USA och Sverige för detta?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att utländska domar ska kunna verkställas i Sverige krävs stöd i lag, se 3 kap 2 § Utsökningsbalken. Detta innebär att både Sverige och USA måste ha tillträtt en konvention som reglerar erkännande av utländska domar. Alternativt att länderna ingått ett bilateralt avtal. Vad jag vet finns det varken en konvention eller ett bilateralt avtal som reglerar erkännande av domar mellan USA och Sverige. Detta gäller civilrättsliga domar, vilket det verkar röra sig om i ditt fall. Om du mot förmodan blir i USA blir dömd till att exempelvis betala skadestånd går den domen inte att verkställa i Sverige. Det är dock möjligt för företaget att väcka talan i Sverige och starta en process i svensk domstol. Observera att de tillgångar som du har i USA kan utmätas baserat på den amerikanska domen, detta eftersom att det då rör sig om en intern amerikansk fråga.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95739)