Erkänna och avbryta brottsmålsprocess innan huvudförhandling?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA
Jag är kallad till tingsrätten för kränkning. Kan jag erkänna mig skyldig nu i efterhand så jag slipper att infinna mig i tingsrätten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brottmålsprocessen finns i rättegångsbalken.

Svaret på din fråga är att när du väl blivit kallad till en rättegång/huvudförhandling så har du ingen möjlighet att erkänna före denna och avbryta processen tyvärr.

I andra fall kan åklagaren välja att tillfråga en person som begått ett brott om denne önskar godkänna och skriva under ett strafföreläggande, men det blir inte aktuellt om åklagaren redan bestämt sig för att väcka åtal (som i detta fallet). Du ska alltså infinna dig vid tingsrätten du blivit kallad till och du får ange din inställning till åtalspunkterna på plats.

Det går tyvärr inte att avbryta processen och om du uteblir är det troligt att målet ställs in och du kallas igen, men denna gången "vid vite" vilket vanligtvis innebär att du får betala 4 tkr om du inte infinner dig då. Om ett mål kan avgöras utan den tilltalade beror på om målet GÅR att avgöra utan den personen eller inte. Det kan vara fallet om det inte finns anledning att döma till strängare straff än fängelse i sex månader och målet kan utredas tillräckligt bra utan att personen närvarar.

Mitt råd till dig är i vilket fall att infinna dig då du blivit kallad och ge din fulla version av det som skett. Domstolen gör sin egen bedömning och säkerligen en bättre sådan om du närvarar.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?