Erhålla äganderätt till ritningar av hus

Hej!

På uppdrag av oss har en arkitekt ritat ett koncepthus som vi avser att börja massproducera.

Hur skall vi avtala så att detta hus inte dyker upp hos någon annan kund ?

Hur skall vi säkerställa/avtala att vi har "äganderätt" till ritningarna ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En sådan ritning som du beskriver kan skyddas av upphovsrätt enligt 1 kap. 1 § 1 st. 6 p. upphovsrättslagen (URL). Det krävs dock att ritningen/ritningarna uppnår "verkshöjd", dvs. de ska uppnå tillräcklig originalitet eller vara upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Ritningarna ska således vara ett resultat av upphovsmannens personliga skapande insats och inte kunna förväxlas med några andra ritningar. Om ritningarna erhåller upphovsrätt så uppkommer två rättigheter, en ideell rätt och en ekonomisk rätt.

Den ideella rätten regleras i 3 § URL och innefattar respekträtt samt en rätt för upphovsmannen att namnges då verket görs tillgängligt för allmänheten.

Den ekonomiska rätten regleras i 2 § URL och innefattar rätten att framställa exemplar och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.

En upphovsrätt anses fungera som en förmögenhetsrättslig företeelse och kan således köpas och säljas i likhet med materiella tillgångar, dock med undantaget från den ideella rätten som alltid är förbehållen upphovsmannen, 27 § URL. Detta innebär att ni kan avtala med arkitekten om att ni ska erhålla den ekonomiska rätten till ritningarna. Det finns inga formkrav på ett sådant avtal, men ett skriftligt avtal är såklart att föredra ifall det skulle uppstå några problem. Det ni bör tänka på vid ett sådant avtal är att se till att ni ska erhålla ensamrätten till ritningarna i fråga, detta kommer i sin tur leda till att ingen utan er tillåtelse kan använda dessa ritningar för att bygga samma hus.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett sådant avtal kan ni vända er till info@lawline.se där vi gladeligen hjälper er med detta mot en konkurrenskraftig kostnad.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000