Erbjuder Lawline hjälp med skoluppgifter?

Maria och Håkan har levt som sambo i 10 år och har två gemensamma barn, Jakob, 19 år och Anna, 20 år. Håkan har även ett barn från ett tidigare förhållande. David som är 25 år. Maria har även hon ett barn från ett tidigare förhållande. Peter, 26 år. De äger en stor villa som ligger utanför Karlstad som nyligen värderats till 5,5 miljoner kronor med tillhörande gemensamt inköpt bohag värderat till 500 000 kr. Maria har även enskild egendom värd 500 000 kr. De gemensamma lånen uppgår till 1,5 miljoner. De äger även en bil gemensamt värd 500 000 kr. En dag avlider Maria i en trafikolycka. a) vem ärver Maria enligt arvsordningen? Och hur mycket får dessa, förklara även med ord vad som gäller med hjälp av de juridiska begreppen arvinge,arvslott och arvsordning.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga framstår, av sin utformning, som en skoluppgift. Lawline har som policy att inte besvara sådana. Vi måste därför hänvisa dig till relevant kurslitteratur alternativt vårt frågearkiv.

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga verkar handla om bodelning respektive arvskifte. Det kan härvid påpekas att detta regleras i äktenskapsbalken (1987:230) samt i ärvdabalken (1958:637). Regler avseende bodelning finns t.ex. i äktenskapsbalkens nionde, tionde och elfte kapitel. Där framgår hur egendomen ska fördelas mellan makar efter ett äktenskaps upplösande. Klassificeringen av makarnas egendom (d.v.s. deras giftorättsgods respektive enskilda egendom) framgår av äktenskapsbalkens sjunde kapitel. Regler avseende den legala arvsordningen återfinns i ärvdabalkens andra kapitel. Där framgår hur arvet ska fördelas mellan de olika arvingarna. Där framgår även hur stor del av arvet som arvningarna ska ta, dvs. hur stora deras arvslotter kommer att bli. Relaterat till detta är reglerna om laglott i balkens sjunde kapitel. Av intresse är även reglerna om efterlevande makes arvsrätt i balkens tredje kapitel. I samma kapitel finns slutligen regler om särkullbarns arvsrätt.

Ovanstående information borde, förhoppningsvis, kunna fungera som en utgångspunkt för dig när du besvarar din fråga. Skulle det, i själva verket, inte röra sig om en skoluppgift så får du, givetvis, gärna återkomma. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här eller Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000