Erbjudande om gåva på köpet

2020-10-31 i Avtal
FRÅGA
Har jag rätt till gåvan när jag köpt en vara även om butiken missat att ta bort erbjudandet som stod på hemsidan? Jag köpte en symaskin för 23000 och enligt hemsidan skulle man få en gåva värt 2800kr. Enligt affärsinnehavaren hade de missat att ta bort erbjudandet och jag fick ej gåvan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör ett köpeavtal mellan dig och företaget och därmed blir avtalslagen (AvtL) tillämpbar. Jag utgår att det finns ett köpekontrakt mellan dig och företaget då du fick symaskinen men ingen gåva.

Allmänt
Då avtalsrätten bygger på löftesprincipen pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas (1 § AvtL). Dock finns det en begränsning som gör att företaget inte alltid blir bundna av avtal med exempel fel prissättninhg. Begränsningen är att du som konsument får inte vara i "ond tro" och det betyder du har insett eller borde ha insett att det är fel pris eller att erbjudandet inte gäller längre på varan som du köpte. Då om det går att anse att du är i ond tro är företaget inte buden av avtalet. Exempel på ond tro kan vara att priset är så pass lågt att det kan anses vara självklart som ett fel, som att de har missat att sätta ut en nolla (32 § AvtL). Om det går att anse att du är i "god tro" så är företaget bunden av avtalet.

Enligt avtalsrättsliga reglerna vid anbud och accept så är köp på en hemsida ett erbjudande och om en person vill ta del av erbjudande så kan personen skicka ett anbud till företaget (lägga varan i kundkorgen och betala) men när man skickar ett anbud är bara anbudsgivaren buden (konsumenten) part och sen när den andra parten skickar en accept (exempelvis orderbekräftelse) så är båda parterna bundna av sitt avtal.

I ditt fall:
Det handlar om ett erbjudande som skulle gälla vid köp av en symaskin. Om det stod att på din orderbekräftelse att du skulle få en gåva så skulle det tala för att det ingick i avtalet och att du är i god tro. Om det inte framgår vid orderbekräftelsen att det ingick en gåva så kan det argumenteras för det inte ingick i köpeavtalet och att du skulle vara i ond tro.

Min rekommendation
Att utgå från informationen som du har skrivit verkar det som att du har varit i god tro dock ska det poängteras att jag inte besitter all information som är väsentlig för att göra en korrekt bedömning. Det som bör beaktas är hur företaget marknadsförde erbjudandet men om gåvan ingick i orderbekräftelsen och det finns inget som talar för annat så bör du ha rätt att få gåvan. Så min rekommendation är att kolla köpeavtalets villkor och orderbekräftelse och sedan kontaktar företaget.

Om ni inte skulle kunna komma överens så kan du vända dig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1491)
2021-06-19 Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.

Alla besvarade frågor (93238)