Entledigande av god man/förvaltare

FRÅGA
Hejsan, Min sambos pappa lider av alzheimers och är nu placerad på ett boende. Han är gift med en kvinna som är hans förmyndare nu och ska se till att pengar till dagsaktiviteter och dylikt ska levereras till hemmet. Detta är något som inte sker, utan istället har det dykt upp betalningsanmärkningar hos kronofogden. Går det att på något sätt göra så att denna kvinna inte blir förmyndare, då hon anses olämplig, och att han får en utomstående god man istället? Hur ska man gå till väga i sådana fall?Finns en problematik sedan tidigare i familjen, då kvinnan ej är mamma till de 4 barn och då hon vid flertal tillfällen visat att hon inte är lämplig att sköta ekonomin. Stort tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Personer över 18 år kan, sedan omyndighetsförklaringen avskaffades i svensk rätt, inte längre ha förmyndare. Jag utgår därför från att din sambos pappa har en god man alternativt en förvaltare.

Enligt 16 kap Föräldrabalken är det överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män och förvaltare. Vad ni kan göra är därför att skicka skriftlig information gällande de klagomål ni har till överförmyndaren. Enligt 2 § 16 kap Föräldrabalken ska ni vända er till överförmyndaren i den kommun där din sambos pappa är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare där kan ni vända er till överförmyndaren för Stockholms kommun. Enligt 20 § 11 kap Föräldrabalken ska en god man/förvaltare entledigas om denne gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag. Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande i detta fall råder jag er till att vända er till denne.

En god man/förvaltare kan också begäras entledigad från sitt uppdrag enligt 21 § 11 kap Föräldrabalken. Vilka som har rätt att begära detta räknas upp i 15 § första stycket 11 kap Föräldrabalken. I denna paragraf nämns huvudmannens (din sambos pappa i detta fall) närmaste släktingar. Till närmaste släktingar räknas barn. Med andra ord, din sambo och hans syskon kan begära att den nuvarande gode mannen/förvaltaren entledigas. Samma personer kan även ansöka om förordnande av en god man/förvaltare.

Hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll