Entledigande av god man

2017-08-27 i God man
FRÅGA
Hur gör jag för att säga upp min gode man och sätta in min bror istället?? Jag önskar flytta från min gruppbostad där jag bor nu till Stockholm där min bror och enda närstående bor efter att vår far dött för några år sedan. Vår mor bor utomlands. Min högsta önskan är att bo nära min bror och familj eftersom jag är helt ensam här. Men min gode man motsäger sig en flytt till gruppbostad i Stockholm. Kan hon verkligen det??Vänligen"Förtvivlad"
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är familjerättslig och regleras i föräldrabalken (FB).

En god mans eller förvaltares befogenheter ska framgå av rättens beslut gällande uppdragets omfattning. Det är viktigt att rätten så långt möjligt preciserar uppdragets omfattning så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som är motiverat. Godmanskaps eller förvaltarskaps uppdraget ska alltså anpassas till den enskilde personens behov och får begränsas till att omfatta viss egendom eller angelägenhet.
(11 kap. 7 § andra och tredje stycket FB).

Överförmyndaren utövar tillsyn

Enligt 16 kap FB är det överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män och förvaltare. Vad du kan göra är därför att skicka skriftlig information gällande de klagomål du har till överförmyndaren. Enligt 2 § 16 kap FB ska ni vända er till överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare där kan ni vända er till överförmyndaren för Stockholms kommun.

Entledigande av god man

En god man/förvaltare ska entledigas om denne gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag, enligt 11 kap 20 § FB. Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande i detta fall råder jag dig till att vända er till denne.

Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra. En god man/förvaltare kan också begäras entledigad från sitt uppdrag enligt 11 kap 21 § FB. Vilka som har rätt att begära detta räknas upp i 11 kap 15 § första stycket FB. I denna paragraf nämns huvudmannens (det vill säga dina) närmaste släktingar.

Svar

Du eller din bror eller någon annan närstående kan begära hos överförmyndaren att den nuvarande gode mannen/förvaltaren entledigas. Din bror eller annan anhörig kan även ansöka om förordnande av en god man/förvaltare. Om inte överförmyndaren vill entlediga den gode mannen så kan ni vända er till tingsrätten i din kommun. Om det inte framgår av tingsrättens beslut så kan inte en god man hindra dig att flytta, ett undantag kan vara om flytten på något sätt skulle inverka negativt på din personliga omvårdnad.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du frågar din bror eller en annan närstående till dig om denne kan hjälpa dig att begära att din gode man entledigas eller att ni begär att få en annan god man. Du kan också vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av dessa. Här finns blanketter för entledidande eller byte av god man.

Hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94371)