Entlediga förvaltare

FRÅGA
Hejsan!Min moster X har en förvaltare eftersom hon inte är kapabel att ta hand om ekonomin själv då hon bland annat är psykiskt instabil. Denna förvaltare har hon haft i ca 3 år och jag har anat oråd från första början. Hon ställer in sig hos min moster och X själv är inte kapabel att se att förvaltaren beter sig konstigt. Förvaltaren verkar bara tänka på att hon själv ska få pengar från mosters börs, för ju mer pengar X har på kontot desto högre arvode kan hon ta ut. Hon har bland annat fått X att anmäla sin man och förvaltaren har ordagrant sagt att det är för att de ska försöka få loss lite pengar. Hon har snäst åt mig " och vad gör du här då?" då jag hjälpte till med bouppteckningen efter min mormor osv...Har aldrig haft någon bra magkänsla för denna kvinna och jag undrar om jag eller någon annan som utomstående kan klaga på henne och be att X får en annan förvaltare som vi litar på? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser om förvaltarskap.

Förvaltarskap

Rätten förordnar om förvaltarskap och det anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall (11 kap. 7 § FB). Förvaltare ska handla inom ramen för sitt förvaltarskap, och om en förvaltare vidtar en rättshandling utanför sitt förordnande är den enskilde (i detta fall din moster Gun) inte bunden av rättshandlingen. Förvaltaren är i sådant fall skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne har tillfogats (11 kap. 9 § FB).

Entlediga förvaltare

En förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, ska entledigas. Ett sådant beslut fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB). Den som får ansöka om att entledigande av en förvaltare enligt ovan får göras av förmyndare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 21 och 15 §§ FB). I förarbetena till lagen specificeras vad som menas med "närmaste släktingar". Där framkommer att till närmaste släktingar omfattas bröstarvingar - d.v.s barn och barnbarn -, föräldrar och syskon, och behöver inte vara den som i släktskapshänseende står den enskilde allra närmast. Det föreskrivs dock inget om att syskonbarn skulle omfattas av bestämmelserna ovan. Likaså får överförmyndare och rätten självmant ta upp frågan om entledigande av förmyndarskapet.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela kan en förvaltare entledigas om den av någon anledning har missbrukat sitt uppdrag eller av annan anledning är olämplig för uppdraget. Jag vill påstå att en förvaltare absolut kan anses vara olämplig om det finns ett ekonomiskt intresse som motiverar hen. Att förvaltaren inte alltid kommer överens med den enskildes bekantskapskrets menar jag dock inte är lika relevant i detta hänseende. Den som kan ansöka om att entlediga förvaltaren är förmyndare till den enskilde, den som ansökan avser, av hens make eller sambo samt närmaste släktingar i form av barn, barnbarn, föräldrar och syskon. Överförmyndare och rätten får också ta upp frågan. Detta betyder att du i egenskap av syskonbarn inte kan ansöka om att entlediga förvaltaren. En sådan ansökan kan dock göras av exempelvis hennes manr.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och att det löser sig för er!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (443)
2020-07-10 Kan man överklaga en utsedd förvaltare?
2020-07-10 När begår förvaltaren tjänstefel?
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?

Alla besvarade frågor (81800)