Enskilt åtal, beviskrav och falsk angivelse mm.

2015-03-22 i Domstol
FRÅGA
Jag har stämt en person på en skuld som överstiger 2 milj kr Inkl. ränta.Till grund ligger en signerad skuldförbindelse utan vittnen.Efter kungörelse med risk för tredskodom yrkar denne person inhibition och polisanmäler mig för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.Jag frias helt från alla brottsmisstankar och blir avförd från förundersökningen.Om min motpart väljer att driva ärendet i tingsrätten undrar jag om det genom friandet i polisundersökningen automatiskt blir en vinnande dom i tingsrätten eftersom samma bevisning ligger till grund.Är det öht meningsfullt för en motpart att driva ett ärende under dessa förutsättningar?Och sist, öppnar detta för en polisanmälan om falsk angivelse samt grovt bedrägeri?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om rättsprocesser hittar du i rättegångsbalken (RB), se här. Regler om brott och straff hittar du i brottsbalken (BrB), se här.

Brottmålet och dess inverkan på tvistemålet

Som jag förstår din fråga så avgjordes aldrig den anmälan som din motpart lämnade in i domstol utan åklagaren valde att lägga ned förundersökningen. När en åklagare väljer att lägga ned en förundersökning på grund av bristande bevisning så kan målsägande ändå välja att driva frågan vidare som ett enskilt åtal (RB 20 kap 9 § 2 stycket och RB 47 kap). Det blir alltså inte automatiskt en friande dom om åtalet drivs vidare till tingsrätten. Att förundersökningen lades ned tyder ju dock på att åtalet är svagt så det kan absolut ifrågasättas om det är meningsfullt för din motpart att driva fallet vidare.

Även om din motpart väljer att inte driva brottmålet vidare så kan frågan fortfarande vara relevant för ert tvistemål. Att fallet lagts ned eller att du fått en friande dom i brottmålet betyder inte att domstolen automatiskt kommer att döma till din fördel i tvistemålet, även om samma bevisning används. Det beror på att beviskravet är lägre i tvistemål än i brottmål. Att förundersökningen lades ned är dock något som talar starkt till din fördel.

Falsk angivelse, falskt åtal och grovt bedrägeri

Om din motpart anmält dig för något du inte gjort så öppnar det mycket riktigt upp för att du polisanmäler din motpart för falsk angivelse (BrB 15 kap 6§). Om din motpart väljer att väcka ett enskilt åtal så kan det dessutom vara aktuellt att anmäla personen för falskt åtal (BrB 15 kap 5§).

Däremot ser jag ingen grund för att anmäla din motpart för grovt bedrägeri. För att man ska kunna dömas för grovt bedrägeri krävs det att gärningsmannen med hjälp av vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för offret (BrB 9 kap 1§).

Sammanfattning

Jag förstår inte riktigt vad din motpart hade begärt inhibition för och hur det hängde samman med brottmålet. Om det är så att du fått en tredskodom till din fördel och din motpart har begärt återvinning av tredskodomen och inhibition av verkställigheten så betyder det att ert tvistemål kommer att tas upp där målet slutade (RB 44 kap 9 och 10 §§). Processen kommer alltså att börja igen men du kan använda förundersökningen som bevisning.

Att en förundersökning lagts ned innebär inte att tingsrätten kommer att meddela en friande dom i brottmålet och inte heller att tingsrätten kommer att döma till din fördel i tvistemålet. Däremot talar det starkt till din fördel.

Det är svårt att svara på om det är meningsfullt för din motpart att driva frågan vidare som ett brottmål utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall men troligen är det inte meningsfullt. Däremot så kommer din motpart förmodligen att hävda att skuldförbindelsen är ogiltig i tvistemålet eftersom beviskravet är lägre i tvistemål än brottmål.

Om du är oskyldig så öppnar det upp för en anmälan om falsk angivelse (och eventuellt falskt åtal). Däremot verkar det inte finnas någon grund för en anmälan om grovt bedrägeri.

Jag hoppas att svaret var till hjälp! Om du behöver mer hjälp med att driva processen är du varmt välkommen att höra av dig till os på telefon 08-533 300 04 eller på mail info@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (423)
2020-08-12 Ska jag få en advokat av tingsrätten?
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?

Alla besvarade frågor (82749)