Enskilds egendom vid arv

Jag och min man har köpt en husbil för pengar som han har ärvt. Hur gör vi för att han ska kunna ha kvar pengarna/bilen om jag går bort först? Vi har ett barn gemensamt och jag har fem särkullsbarn.

Enskild egendom? I så fall; ärver jag pengarna om han går bort först, eller vår gemensamma son?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten
Arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Arvlåtarens barn är närmast arvingar efter den avlidne. Dessa kallas bröstarvingar, 2 kap. 1 § ÄB.

Om arvlåtaren var gift, ska det det innan arvsskiftet ske en bodelning, 23 kap. 1 § ÄB.

Om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ÄB. Efterlevande maken kan fritt förfoga över egendomen på alla sätt förutom att testamentera bort den. Vid den efterlevande makens död ska den del av kvarlåtenskapen som härstammar från den först avlidne maken tillfalla dennes arvingar. Om arvlåtaren lämnar särkullbarn har dock dessa rätt att ta ut sin del av arvet direkt, 3 kap. 1 § ÄB.

Särkullbarn kan avstå från att ta ut sin del av arvet direkt och har då rätt att ta del i den efterlevande makens bo, 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB.

Genom testamente kan en arvlåtare fördela sitt arv hur han vill så länge som man tar hänsyn till bröstarvingarnas laglott, 9-16 kap. ÄB. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB.

Äktenskapsrätten
Om en make avlider upplöses äktenskapet, 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan de båda genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB.

En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom kan vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 7 kap. 2 § p. 1 ÄktB.

Svar på din fråga
Husbilen är i detta tillfälle förmodligen giftorättsgods och kommer alltså vid en bodelning att "delas" mellan dig och min man.

I och med att dina särkullbarn rätt att ta ut sin del av arvet direkt, kan det inte säkerställas i nuläget att din man kommer få behålla husbilen. Nu vet inte jag hur relationen med dina särkullbarn ser ut men möjligheten att de ska avstå från att plocka ut sin del av arvet direkt finns och då kommer din man kunna behålla husbilen tills han avlider.

Om de inte väljer att avstå finns som jag ser det två relativt simpla alternativ. Antingen så fördelar du och din man er egendom så att husbilen utgör hans enskilda egendom, 7 kap. 3 § ÄktB. Den kommer då inte att utgöra en del av din kvarlåtenskap och inte tillfalla dina arvingar. Om ert gemensamma barn är hans enda barn kommer den även att tillfalla dig med fri förfoganderätt vid det tillfälle om han avlider först.

Det andra alternativet är att du skriver ett testamente där du testamenterar bort husbilen till din man. Det enda som krävs för att detta ska vara möjligt är att dina bröstarvingars laglott inte inskränks, varför den del av husbilens värde som "är din" inte får överstiga hälften av din totala kvarlåtenskap.

Om din make avlider före dig kommer du ärva hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta om han inte har några egna särkullbarn då dessa kommer kunna ta ut sin del av arvet direkt.


Tack igen, och hoppas du fick svar på din fråga. För ytterligare rådgivning kontakta info@lawline.se
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”