Enskild firma = enskild egendom?

2021-10-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Kan min mans särkullbarn kräva ut arv från min enskilda firma vid min mans frånfälle ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt huvudregeln ska kvarlåtenskapen efter en makes bortgång tillfalla den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Men det finns ett undantag, särkullbarn har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott på en gång vilket innebär att särkullbarn kan få ut sitt arv omedelbart.

En enskild firma är i sig ingen tillgång. Det är istället vad den enskilda firman innehåller som kan vara av värde, ex. tillgångar på banken, varor och maskiner. Om inte de tillgångarna gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamentet så ska de ingå i bodelningen och särkullbarn har då rätt till tillgångarna i den enskilda firman.

Det är alltså möjligt att den enskilda firman utgör giftorättsgods vilket ska fördelas mellan makar när ett äktenskap upplöses, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Men den enskilda firman kan också vara enskild egendom enligt 7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken och då har särkullbarnen inte rätt till att kräva ut arv ur företaget.

Jag kan därför inte svara på om särkullbarnen kan kräva ut arv från din enskilda firma vid din mans frånfälle, det beror på om den enskilda firman gjorts till enskild egendom eller inte.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (432)
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97716)