Enskild fast egendom i Finland

FRÅGA
Jag har en fråga angående min mors bortgång. Min mor och far var gifta när hon gick bort. Och hon hade ett hus i Finland som hon ärver av sin mor då hon går bort, men den är skriven som enskild egendom, vem är det som ärver då? Eftersom huset är i Finland, gäller då finsk lag?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Om det var så att både din mor och hennes man, då de ingick äktenskap, var nordiska medborgare och hade hemvist i ett nordiskt land samt att maken fortfarande är bosatt i ett nordiskt land, så är det Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, NÄF, som är tillämplig i ditt fall. Jag förutsätter i mitt svar att detta är fallet.

Enligt 3 a § NÄF ska lagen i det nordiska land där makarna tog hemvist när de gifte sig tillämpas, d.v.s. i Sverige så då är det svensk lag som tillämpas. När det kommer till fast egendom och om det blir fråga om avyttring, uthyrning eller inteckning så prövas det enligt finsk lag enligt 3 c § NÄF.

Efterlevande makes arvsrätt omfattar även enskild egendom från den avlidne maken enligt 3 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB. Är det så att din mors man inte är din far så har du direkt rätt till din arvslott enligt samma paragraf, om det inte är så att du har avstått din arvslott enligt 3 kap 9 § ÄB. Arvslotten är den del av arvet efter din mor som inte kan testamenteras bort och är hälften av din arvslott när det har blivit jämnt fördelat mellan antalet syskon (bröstarvingar), det är alltså hälften av den arvslott som tillkommer dig enligt lag, 7 kap 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis är det alltså så att fram tills dess att din mors man avlider så ärver han allt efter din mor, förutom din arvslott om det är så att din mors man inte är din far. Det finns dock ett prisbasbelopp som din mors man alltid har rätt till att får ut, vilket är komplicerat att räkna ut och beror på tillgångar så därav kan jag inte ge någon exakt siffra här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93111)