Enskild egendom vid dödsfall

2016-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej!Min exmake avled för drygt ett årsedan. Vi har tillsammans 2 barn.Han är omgift och huset är registreratsom enskild egendom på hans maka.Gäller detta bara vid skilsmässa elleräven vid dödsfall.Har våra gemensamma barn någon rätt att ärva en del av fastighetenMvhCarina Nyström
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall den avlidne vid tiden från sitt frånfälle var gift ska en bodelning ske innan ett arvsskifte kan äga rum enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken, här. Reglerna om bodelning återfinns sedan i äktenskapsbalken och är samma oavsett om äktenskapet har upplösts genom dödsfall eller äktenskapsskillnad. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, här. Ifall huset utgör den efterlevande makens enskilda egendom kommer huset således inte att ingå i bodelning. Huset kommer där av inte tillfalla din exmakes kvarlåtenskap varför era gemensamma barn inte har någon rätt att ärva det.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85281)