Enskild egendom vid dödsfall

Hej jag är gift och äger fastigheten vi är bosatta i som enskild egendom, inventarierna är mina. Antas det ändå att hälften är min mans vid ev dödsfall. Han har särkullbarn.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB). Detta innebär alltså att din fastighet samt inventarierna är att betrakta som enskild egendom om de uppfyller någon av kriterier som regleras i 7 kap. 2 § ÄktB.

Vid dödsfall gäller den efterlevande maken kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns ett särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall) så har han/hon en rätt att direkt ärva sin far. Den bortgångne faderns bröstarvinge(särkullbarnet) har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från faderns kvarlåtenskap. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnet har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av faderns kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. 

Hoppas Du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”