Enskild egendom vid bodelning och arvskifte:

Min man delar sommarstugan med sin syster. Den är enskild egendom. Vad gäller vid dödsfall. Ärver jag hans del då. Han har inga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör arvsrätt för make till enskild egendom. Eftersom ni är gifta är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig och eftersom frågan berör ett eventuellt dödsfall är även ärvdabalken (ÄB) aktuell. Jag kommer börja med att allmänt redogöra för vad enskild egendom är, för att sedan beskriva hur det förhåller sig till en bodelning och sedan ett eventuellt arv.

Enskild egendom:

Enskild egendom ingår inte i en bodelning vilket framgår motsatsvis av att giftorättsgods ingår. (10 kap. 1 § ÄktB). På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan det måste aktivt bestämmas mellan makarna eller den som ger egendom till make.

Bodelning:

Utgångspunkten är att bodelning ska göras före arvskifte (23 kap. 1 § ÄB), vilket innebär att när du eller din make avlider kommer det först att göras en bodelning mellan den kvarlevande maken och dödsboet. Vid en bodelning mellan dig och din man kommer du således inte få del av fastigheten under förutsättningen att den är enskild egendom. Vid en bodelning är det nämligen endast giftorättsgodset som berörs av likadelningen er emellan (se 11 kap. 3 § ÄktB). Andelen giforättsgods som tillfaller vardera make under bodelning brukar benämnas giforättsandel.

Arvsskifte:

Vid arvskifte ska kvarlåtenskapen (egendomen den avlidne lämnar efter sig) fördelas. Kvarlåtenskapen utgöras av giforättsandelen + enskild egendom. Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas mellan arvingar. Det framgår av frågan att din make inte har några barn, vilket leder till att du kommer ärva hela hans kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Du ärver hans egendom med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att du inte har rätt att testamentera bort egendomen. Anledningen är att hans föräldrar och syskon har efterarvsrätt i ditt bo. Det betyder att de har rätt att få ut sin andel av arvet från sitt barn/sin bror när du dör.

Sammanfattningsvis kommer du ärva din makes enskilda egendom när han dör. Du får dock inte testamentera bort egendomen, eftersom hans föräldrar och syskon har rätt till sin del av hans arv när du dör.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Sofie FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”