Enskild egendom vid bodelning med anledning av dödsfall

Jag och min man är gifta och har 2 gemensamma barn. Han har 3 barn sedan tidigare , alltså har vi särkullbarn. Jag ärvde efter min far 250 000 kr och min mamma skrev att det skulle vara min enskilda egendom på ett ark som vi båda skrev under.

Jag har nu dessa pengar på mitt konto.

Om min man dör, kommer de ingå i vår giftorätt och delas med även till hans barn? Om jag dör först vad händer då med pengarna ?

Jag vill veta hur jag bäst " förvarar" dessa pengar så att de förblir min enskilda egendom och när jag dör att de tillfaller mina barn. Det är ju kontanta pengar så värdet kan ju minska genom konsumtion.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga regler beträffande din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Vid din mans bortgång ska en bodelning ske mellan er om du inte motsätter dig detta enligt 12:2 ÄktB. Det innebär att du kan motsätta dig bodelningen och isåfall kommer du och din man behålla ert giftorättsgods på vardera sida. Beroende på om bodelning sker eller inte så kommer din mans kvarlåtenskap bli olika stor. Oavsett om bodelning sker eller inte ska pengarna inte ingå i bodelningen eftersom de är din enskilda egendom och endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen, 10:1 ÄktB. Dock bör uppmärksammas att för att pengarna verkligen ska utgöra enskild egendom krävs att någon av punkterna i ÄktB 7:2 är uppfyllda. I ditt fall verkar p. 2 i nämnda bestämmelse vara aktuell och tillämplig.

Av det anförda följer att pengarna inte kommer att ingå i bodelning om din man går bort och således inte tillfalla särkullbarnen, de får endast del av hans kvarlåtenskap och i den ingår inte alltså din enskilda egendom.

Om du går bort före din man är situationen något annorlunda. Eftersom ni är gifta ska enligt huvudregeln din man ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, se ÄB 3:1. Det innebär att din man kommer ärva även pengarna som utgör enskild egendom och fritt får förfoga över dem. Din man får då inte testamentera bort det som tillfallit honom i arv från dig och får heller inte minska arvet i väsentlig mån genom gåva. Dina barn kommer då vid din mans bortgång ta del av arvet han fick efter dig, se 3:2 ÄB.

Om du vill att dina barn får ta del av pengarna direkt vid din bortgång rekommenderar jag dig att upprätta ett testamente och därigenom se till att barnen ärver de 250.000:-. Dock bör ÄB 3:1 st 2 beaktas, din man har alltid rätt att ta del av fyra gånger gällande prisbasbelopp, om kvarlåtenskapen räcker till det.

Sammanfattningsvis gäller alltså följande: om din man går bort före dig kommer din enskilda egendom inte ingå i bodelningen och inte heller tillfalla hans barn. Om du går bort före din man kommer han att ta del av hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt som sedan, vid hans bortgång, kommer att tillfalla era barn. Vill du att barnen ska ta del av dina 250.000:- genast vid din bortgång bör du upprätta ett testamente till deras fördel.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”