FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/03/2016

Enskild egendom vid bodelning

Jag har en lägenhet som min mor har betalat handpenningen på. Det var som gåva till mig med förbehållet enskild egendom med tillägg att all avkastning ska vara enskild egendom. Den är köpt för mitt veckopendlade alltså mitt boende. Jag har betalat alla omkostnader hyra och lån. Den har hela tiden bara varit nyttjad för mitt boende. Han har inte ens nyckel dit. Vi har gemensamt hus på hemorten.

Jag ska skilja mig och min man hävdar att han ska ha halva lägenhetsvärdet oavsett enskild egendom.

Andra alternativet han ger är att han ska ha halva värdehöjningen även om det står i gåvobrevet att all avkastning ska vara enskild egendom. Vad gäller juridiskt.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken ska vid en bodelning efter äktenskapsskillnad ingå giftorättsgods. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning. Enligt 7 kap. 2 § 2 punkten äktenskapsbalken är enskild egendom bl.a. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Du anger att du har erhållet lägenheten från din mor som gåva med förbehållet om att både lägenheten och dess avkastning ska vara enskild egendom. Då ska lägenheten eller värdehöjningen inte tas med i bodelningen.

Högsta domstolen har i sin dom NJA 2008 s. 457 angett att även om gåva ges mot viss vederlag, s.k. blandad gåva ska gåvan fortfarande anses vara enskild egendom om så förbehållits. Det innebär att även om du övertagit betalningsansvaret för din mors lån för lägenheten med säkerhet i lägenheten när du mottagit gåvan så anses lägenheten fortfarande vara enskild egendom och ska undantas från bodelning.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare