Enskild egendom vid arvsskifte

2016-04-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag vill att min make ska äga ALLT i vårt bo. Så att mina särkullsbarn inte ska yrka på arv om jag dör först och att min make därmed tvingas sälja villa eller fritidshus för att lösa ut barnen. Hur gör man
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Innan ett arvskifte kan förrättas ska en bodelning ske. Detta stadgas i 23:1 ärvdabalken (ÄB). Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 10:1 ÄktB ska i en bodelning makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods definieras i 7:1 ÄktB. Enligt bestämmelsen är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Enskild egendom definieras i 7:2. Enligt bestämmelsen är enskild egenom t.ex. sådan som till följd av äktenskapsförord är enskild. Enligt 7:3 kan i äktenskapsförord bestämmas att egendom som tillhör en make ska vara dennas enskilda egendom.

Äger ni husen tillsammans går det således inte att i äktenskapsförord ange att dessa ska vara din makes enskilda egendom. Dock skulle du kunna ge bort din del av husen till din make och sedan göra det till enskild egendom.

Eftersom den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen kommer den heller inte kunna ingå i din kvarlåtenskap som ska fördelas mellan dina arvingar.

Hoppas mitt svar hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85281)