Enskild egendom vid arvskifte

Jag är gift och har fått ett arv som enskild egendom. När jag går bort så går vad jag förstår denna enskilda egendom direkt till mina bröstarvingar, men när mina bröstarvingar dör går då arvet till deras bröstarvingar och så vidare. Jag och min maka har båda barn men inga gemensamma.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som framgår av din fråga har du fått ett arv som enligt testamente av arvlåtaren skall vara din enskilda egendom. Att egendomen är enskild egendom har endast betydelse vid en eventuell äktenskapsskillnad, då den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Skulle du gå bort är huvudregeln att efterlevande make ärver hela din kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Då du och din maka inte har några gemensamma barn utan du endast har så kallade särkullsbarn, har dessa barn emellertid rätt till sin arvslott direkt vid din död. Detta innebär att dina bröstarvingar ärver hela din kvarlåtenskap före din maka. Din maka har emellertid rätt till en summa som motsvarar fyra prisbasbelopp enligt den s.k. basbeloppsregeln. Beloppet skiftar varje år, men för 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr (44 300 x 4 = 177 200).

Hur egendomen som dina bröstarvingar ärver kommer fördelas vid deras död beror helt och hållet på hur deras relationer ser ut. Är de gifta utan barn, eller med gemensamma barn, kommer all egendom som bröstarvingen äger ingå i kvarlåtenskapen och tillfalla bröstarvingens efterlevande make. Om det är din vilja att den egendom som du fått i arv som enskild egendom även ska vara dina bröstarvingars enskilda egendom, rekommenderar jag dig att skriva ett testamente där du förklarar att den utpekade egendomen ska tillfalla dem som enskild egendom vid din död.

Jag hoppas att jag kunnat bringa klarhet i frågan. Kommentera gärna nedan om det är något som du undrar över.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000